ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

אנו תומכים במי שיוצר

חווית ביטוח חדשה

אנחנו חלק מהחיים שלך עם מוצרים ושירותים גמישים שמרחיבים את תפיסת הביטוח

Ασφάλεια Κατασκευής Οικοδομής

Είναι γνωστό πως οι μεγάλες έγνοιες και ευθύνες του Εργολάβου – Κατασκευαστή δεν περιορίζονται μόνον στις συνήθεις υποχρεώσεις – «τριβές» με τις Δημόσιες Υπηρεσίες (Πολεοδομία, ΙΚΑ), τους Υπεργολάβους, τους Προμηθευτές ή με τον Εργοδότη – Κύριο του Έργου. Είναι ευρύτερες και μοιραία συνοδεύουν την κατασκευαστική-επιχειρηματική δραστηριότητΑ του. Σχετίζονται με κινδύνους ζημιών – αστοχιών στο κατασκευαζόμενο έργο καθώς και ατυχημάτων σε Τρίτους ή στο απασχολούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό. Πολλές είναι οι περιπτώσεις όπου Μηχανικοί, Εργολάβοι – Κατασκευαστές πλήρωσαν ακριβά το τίμημα του τυχαίου ζημιογόνου γεγονότος, του ανθρώπινου λάθους, «της κακιάς ώρας»,…
ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ. ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΟΥΜΕ

Γιατί χρειάζομαι Ασφάλιση Κατασκευής ?

כל תכניות ביטוח הסיכון לעבודות טכניות הן תכניות מקיפות לבעלים או קבלנים ומתייחסות לבניית מבנים. הם מבטיחים הגנה על פרויקטי בנייה מכל הסוגים הן מפני נזקים בלתי צפויים ופתאומיים שעלולים להתרחש להם במהלך בנייתם ו/או הרכבתם, וכן לתביעות הנובעות מצדדים שלישיים עקב נזקי גוף ו/או נזקים חומריים שעלולים להתרחש. עקב עבודות הבנייה של הפרויקט.

100%

תמיכה מיידית

עם נהלים פשוטים

100%

מערכת ביטוח

Ολοκληρωμένο σύστημα ασφάλισης περιουσίας

הפרויקטים המכוסים בביטוח כל סיכונים לבנייה:

– κτίρια κατοικιών και γραφείων, νοσοκομεία, σχολεία, θέατρα, στάδια
מפעלים, תחנות כוח
– δρόμους, σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις, αεροδρόμια
– γέφυρες, φράγματα, σήραγγες, συστήματα υδρεύσεως και αποχετεύσεως, κανάλια κ.α

Πιο συγκεκριμένα, καλύπτονται όλοι οι κίνδυνοι εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στις εξαιρέσεις του Ασφαλιστηρίου. Αυτό σημαίνει ότι καλύπτεται οποιαδήποτε φυσική απώλεια η ζημιά στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα η οποία οφείλεται σε απρόβλεπτο και αιφνίδιο γενονός που προκαλείται απο κάποιον μή εξαιρούμενο κίνδυνο. Οι κύριοι καλυπτόμενοι κίνδυνοι ενδεικτικά είναι:

הכיסוי הביטוחי מפני כל סיכוני החוזה לכל קטגוריה של פרויקטים טכניים, כל תקציב ולכל נזק שעלול להתרחש לפרויקט מ: רעידת אדמה, שקיעת קרקע, מפולות או מפולות, תופעות, שריפות, סיכונים פוליטיים, פעולה זדונית של צדדים שלישיים. , טעויות אנוש, עיצוב פגום וכו'
הכיסוי הביטוחי לסיכונים העלולים להופיע בקונסטרוקציות הקיימות של הפרויקט הראשי, במהלך אחזקת הפרויקט, עד למסירתו הסופית, בציוד המכני או אחר של הפרויקט.
הכיסוי של אחריות אזרחית כלפי צדדים שלישיים (נזקי גוף ונזקים חומריים) שיגיעו מהעבודה שבוצעה.
כיסויים אופציונליים נוספים כגון: הטבות לפינוי פסולת במקרה של נזק בר פיצוי.

עם ערבות של תוכנית עתיד

צור קשר

לא יודעים איזה כיסויים לבחור?

חשב את ההצעה שלך בקלות ובמהירות על ידי מילוי הטופס או שאתה יכול להתקשר אלינו ונראה פתרונות באופן אישי

טלפון ליצירת קשר

+30 26450 26358

שלח לנו את הודעתך

info@futureplan.gr

מַטֶה

I. Karavela, Emporiko The City, קומה ראשונה, לפקדה

[ARForms id=100]
יוון 2.0 NextGeneration gr 1

הֲגָנָה

בְּרִיאוּת

הֲגָנָה

בְּרִיאוּת

  אנא הוכח שאתה אנושי על ידי בחירת ה בַּיִת.

  אחריות סביבתית

  אחריות של מנהלים

  אחריות סביבתית

  אחריות של מנהלים

  ספינה מסחרית

  מִספָּנָה

  סיכון סייבר

  הוֹבָלָה

  נקודות זכות

  צוותים

  הגנה חוקית

  סיכון סייבר

  הוֹבָלָה

  נקודות זכות

  צוותים  הגנה חוקית

  אגודות ספורט

  אגודות ספורט

  תלמידים