ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

Προκειμένου οι Αλλοδαποί -πολίτες τρίτων χωρών- να λάβουν ή να ανανεώσουν άδεια παραμονής, θα πρέπει να προσκομίζουν στην αρμόδια αρχή Βεβαίωση Ασφάλισης ή/και Ασφαλιστήριο σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Ν.4251/2014.

חווית ביטוח חדשה

אנחנו חלק מהחיים שלך עם מוצרים ושירותים גמישים שמרחיבים את תפיסת הביטוח

Ασφάλεια Αλλοδαπών

Προκειμένου οι Αλλοδαποί -πολίτες τρίτων χωρών- να λάβουν ή να ανανεώσουν άδεια
παραμονής, θα πρέπει να προσκομίζουν στην αρμόδια αρχή Βεβαίωση Ασφάλισης ή/και
Ασφαλιστήριο σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Ν.4251/2014.

ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΜΙΑ ΠΛΗΘΩΡΑ ΠΤΥΧΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΤΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

Τι καλύπτει η ασφάλιση αλλοδαπών? ?

Το πρόγραμμα IMMIGRANTS Care καλύπτει τις δαπάνες Νοσηλείας και
Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης που πραγματοποιήθηκαν εντός Δημόσιου Νοσοκομείου
συνεπεία Ατυχήματος ή Ασθένειας. Παράλληλα παρέχει αποζημίωση στον ασφαλιζόμενο
σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής ή Μερικής Ανικανότητας από Ατύχημα. Είναι ετήσιας
διάρκειας και ισχύει αποκλειστικά εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Στο πρόγραμμα
μπορούν να ενταχθούν αλλοδαποί πολίτες ηλικίας από 3 μηνών έως 85 ετών.

100%

תמיכה מיידית

עם נהלים פשוטים

100%

מערכת ביטוח

מערכת ביטוח בריאות מקיפה

• Μόνιμη Ολική ή Μερική Ανικανότητα
Η Εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει στον ασφαλιζόμενο ή στους
δικαιούχους του, το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο των 15.000€ σε περίπτωση που λόγω
Ατυχήματος επέλθει Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Σε περίπτωση Μόνιμης Μερικής
Ανικανότητας από Ατύχημα καταβάλλεται ποσοστό του ανωτέρω κεφαλαίου ανάλογα με
τον βαθμό της ανικανότητας.
• Νοσοκομειακή Περίθαλψη
Νοσοκομειακές Δαπάνες: Καλύπτεται το 80% των αναγνωριζόμενων δαπανών
(συμμετοχή του ασφαλιζόμενου 20% επί των πραγματικών δαπανών) σε περίπτωση
νοσηλείας του ασφαλισμένου σε Δημόσιο Νοσοκομείο εντός Ελλάδος, εξαιτίας
Ατυχήματος ή Ασθένειας, μέχρι του ποσού των 10.000€ ανά περιστατικό και ετησίως.
• Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη
Η εταιρία καλύπτει το 80% των εξόδων περίθαλψης στα Εξωτερικά Ιατρεία Δημόσιου
Νοσοκομείου εντός Ελλάδος μέχρι το ανώτατο ετήσιο όριο των 1.500€ χωρίς υποόριο.

Περιγραφή Καλύψεων Κεφάλαια
– Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα 15.000€
– Μόνιμη Μερική Ανικανότητα από Ατύχημα (%) έως 15.000€
– Νοσοκομειακή Περίθαλψη από Ατύχημα ή Ασθένεια μόνο εντός Δημόσιου Νοσηλευτικού Ιδρύματος έως 10.000€ ανά γεγονός και ετησίως
– Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη από Ατύχημα ή Ασθένεια μόνο εντός Δημόσιου Νοσηλευτικού Ιδρύματος έως 1.500€ ετησίως

עם ערבות של תוכנית עתיד

צור קשר

לא יודעים איזה כיסויים לבחור?

חשב את ההצעה שלך בקלות ובמהירות על ידי מילוי הטופס או שאתה יכול להתקשר אלינו ונראה פתרונות באופן אישי

טלפון ליצירת קשר

+30 26450 26358

שלח לנו את הודעתך

info@futureplan.gr

מַטֶה

I. Karavela, Emporiko The City, קומה ראשונה, לפקדה

[ARForms id=100]
יוון 2.0 NextGeneration gr 1

הֲגָנָה

בְּרִיאוּת

הֲגָנָה

בְּרִיאוּת

  אנא הוכח שאתה אנושי על ידי בחירת ה מַפְתֵחַ.

  אחריות סביבתית

  אחריות של מנהלים

  אחריות סביבתית

  אחריות של מנהלים

  ספינה מסחרית

  מִספָּנָה

  סיכון סייבר

  הוֹבָלָה

  נקודות זכות

  צוותים

  הגנה חוקית

  סיכון סייבר

  הוֹבָלָה

  נקודות זכות

  צוותים  הגנה חוקית

  אגודות ספורט

  אגודות ספורט

  תלמידים