ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

Προκειμένου οι Αλλοδαποί -πολίτες τρίτων χωρών- να λάβουν ή να ανανεώσουν άδεια παραμονής, θα πρέπει να προσκομίζουν στην αρμόδια αρχή Βεβαίωση Ασφάλισης ή/και Ασφαλιστήριο σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Ν.4251/2014.

Μια νέα εμπειρία ασφάλισης

Είμαστε μέρος της ζωής σας με ευέλικτα προϊόντα και υπηρεσίες που διευρύνουν την έννοια της ασφάλισης

Ασφάλεια Αλλοδαπών

Προκειμένου οι Αλλοδαποί -πολίτες τρίτων χωρών- να λάβουν ή να ανανεώσουν άδεια
παραμονής, θα πρέπει να προσκομίζουν στην αρμόδια αρχή Βεβαίωση Ασφάλισης ή/και
Ασφαλιστήριο σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Ν.4251/2014.

ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΜΙΑ ΠΛΗΘΩΡΑ ΠΤΥΧΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΤΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ

Τι καλύπτει η ασφάλιση αλλοδαπών? ?

Το πρόγραμμα IMMIGRANTS Care καλύπτει τις δαπάνες Νοσηλείας και
Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης που πραγματοποιήθηκαν εντός Δημόσιου Νοσοκομείου
συνεπεία Ατυχήματος ή Ασθένειας. Παράλληλα παρέχει αποζημίωση στον ασφαλιζόμενο
σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής ή Μερικής Ανικανότητας από Ατύχημα. Είναι ετήσιας
διάρκειας και ισχύει αποκλειστικά εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Στο πρόγραμμα
μπορούν να ενταχθούν αλλοδαποί πολίτες ηλικίας από 3 μηνών έως 85 ετών.

100%

Άμεση υποστήριξη

Με απλές διαδικασίες

100%

Σύστημα ασφάλισης

Ολοκληρωμένο σύστημα ασφάλισης υγείας

• Μόνιμη Ολική ή Μερική Ανικανότητα
Η Εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει στον ασφαλιζόμενο ή στους
δικαιούχους του, το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο των 15.000€ σε περίπτωση που λόγω
Ατυχήματος επέλθει Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Σε περίπτωση Μόνιμης Μερικής
Ανικανότητας από Ατύχημα καταβάλλεται ποσοστό του ανωτέρω κεφαλαίου ανάλογα με
τον βαθμό της ανικανότητας.
• Νοσοκομειακή Περίθαλψη
Νοσοκομειακές Δαπάνες: Καλύπτεται το 80% των αναγνωριζόμενων δαπανών
(συμμετοχή του ασφαλιζόμενου 20% επί των πραγματικών δαπανών) σε περίπτωση
νοσηλείας του ασφαλισμένου σε Δημόσιο Νοσοκομείο εντός Ελλάδος, εξαιτίας
Ατυχήματος ή Ασθένειας, μέχρι του ποσού των 10.000€ ανά περιστατικό και ετησίως.
• Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη
Η εταιρία καλύπτει το 80% των εξόδων περίθαλψης στα Εξωτερικά Ιατρεία Δημόσιου
Νοσοκομείου εντός Ελλάδος μέχρι το ανώτατο ετήσιο όριο των 1.500€ χωρίς υποόριο.

Περιγραφή Καλύψεων Κεφάλαια
– Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα 15.000€
– Μόνιμη Μερική Ανικανότητα από Ατύχημα (%) έως 15.000€
– Νοσοκομειακή Περίθαλψη από Ατύχημα ή Ασθένεια μόνο εντός Δημόσιου Νοσηλευτικού Ιδρύματος έως 10.000€ ανά γεγονός και ετησίως
– Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη από Ατύχημα ή Ασθένεια μόνο εντός Δημόσιου Νοσηλευτικού Ιδρύματος έως 1.500€ ετησίως

Με την εγγύηση της Future Plan

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Δεν ξέρεις ποιες καλύψεις να επιλέξεις;

Υπολόγισε την προσφορά σου εύκολα και γρήγορα συμπληρώνοντας την φόρμα ή μπορείς να μας καλέσεις και να δούμε απο κόντα λύσεις

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

+30 26450 26358

Στείλτε μας το Μήνυμα σας

info@futureplan.gr

Κεντρικά Γραφεία

Ι.Καραβέλα, Εμπορικό The City, Πρώτος Όροφος, Λευκάδα

Greece 2.0 NextGeneration gr 1

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΥΓΕΙΑ

    Αποδείξτε ότι είστε άνθρωπος επιλέγοντας το σπίτι.

    ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

    ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

    ΜΑΘΗΤΕΣ