ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

THE MANAGER MAY BE CONFRONTED WITH THIRD PARTIES AND BE CONSIDERED AS RESPONSIBLE

Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης Κοινόχρηστων Χώρων

Our pleasure boats travel, offering us unique moments of pleasure, but on the condition that we have provided for the safety of the passengers we carry, as well as for any damages that may be caused. To enjoy your trip safely and to enjoy the your freedom in the endless blue of the sea, we offer you modern programs, depending on your needs.
THE MANAGER MAY BE CONFRONTED WITH THIRD PARTIES AND BE CONSIDERED AS RESPONSIBLE

Why do I need General Civil Liability of Common Areas?

There are many cases in which the manager of the apartment block has been brought to court halls and has been forced to pay a high amount of compensation to third parties for some material damage or even bodily harm caused to them. More specifically, the manager may be held responsible for accidents that occur to third parties, in the interior or exterior commonages or shared areas of the building. Such areas are considered the entrance of the building, the staircase, the corridors, the engine room, the elevator, the central heating installation, water supply and sewerage systems as well as the external walls, the roof, the chimneys and the frame of the building.
100%

Immediate support

With simple procedures

100%

Insurance system

Integrated liability insurance system

Ασφαλιζόμενος μπορεί να είναι ο Ιδιοκτήτης κτιρίου, διαχειριστής κτιρίου, Επιτροπή διαχείριση
Καλύπτονται ατυχήματα που θα συμβούν στους ή/ και απορρέουν από τους κοινόχρηστους/κοινόκτητους χώρους του κτιρίου
Επιπρόσθετες καλύψεις που συμπεριλαμβάνονται είναι: Ευθύνη από πυρκαγιά, διαρροή σωληνώσεων, λειτουργία ανελκυστήρων, επιγραφές και ευθύνη από την εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων
Ενδεικτικά, τρίτοι θεωρούνται και οι: Ενοικιαστές, Επισκέπτες, Περαστικοί. Επίσης τρίτοι θεωρούνται μεταξύ τους οι συνιδιοκτήτες για ζημιές που ευθύνεται η συνιδιοκτησία και συμπεριλαμβάνει την ευθύνη καθενός συνιδιοκτήτη προς τρίτους, και προς τους άλλους συνιδιοκτήτες και προς την συνιδιοκτησία. Επίσης, τρίτος θεωρείται και ο διαχειριστής για ζημιές που ευθύνεται η συνιδιοκτησία.
Προαιρετικές πρόσθετες καλύψεις:

– Εργοδοτική Ευθύνη
– Ευθύνη από την λειτουργία πισίνας

With the guarantee of Future Plan

CONTACT US

Don't know which covers to choose?

Calculate your offer easily and quickly by filling out the form or you can call us and we will see solutions in person

Contact Phone

+30 26450 26358

Send us your Message

info@futureplan.gr

Headquarters

I. Karavela, Emporiko The City, First Floor, Lefkada

[ARForms id=100]
Greece 2.0 NextGeneration gr 1

PROTECTION

HEALTH

PROTECTION

HEALTH

  Please prove you are human by selecting the key.

  ENVIROMENTAL LIABILITY

  DIRECTORS & OFFICERS LIABILITY

  ENVIROMENTAL LIABILITY

  DIRECTORS & OFFICERS LIABILITY

  CARGO SHIPS

  SHIPYARDS

  CYBER RISK

  TRANSPORTATION

  TRADE CREDIT

  CREWS

  LEGAL PROTECTION

  CYBER RISK

  TRANSPORTATION

  TRADE CREDIT

  CREWS  LEGAL PROTECTION

  ATHLETES

  ATHLETES

  STUDENTS