ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑϊΚΕΣ ΣΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μια νέα εμπειρία ασφάλισης

Είμαστε μέρος της ζωής σας με ευέλικτα προϊόντα και υπηρεσίες που διευρύνουν την έννοια της ασφάλισης

Future Plan-Ασφάλιση Φωτοβολταικών Συστημάτων

Ασφάλεια Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Τα σκάφη αναψυχής μας ταξιδεύουν, προσφέροντάς μας μοναδικές στιγμές ευχαρίστησης, με την προϋπόθεση όμως ότι έχουμε προνοήσει για την ασφάλεια των επιβατών που μεταφέρουμε, αλλά και για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκληθούν.Για να χαρείτε με ασφάλεια το ταξίδι σας και για να απολαύσετε την ελευθερία σας στο απέραντο μπλε της θάλασσας, σας προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα, ανάλογα με τις ανάγκες σας.
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑϊΚΕΣ ΣΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Γιατί χρειάζομαι την Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων?

To Πρόγραμμα Ασφάλισης Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων έχει ως αντικείμενο την ολοκληρωμένη κάλυψη των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων έναντι των κινδύνων που μπορεί να απειλήσουν την εγκατάστασή τους ή/και την καλή λειτουργία τους, αλλά και να επηρεάσουν τα έσοδα των ιδιοκτητών τους, όπως αυτά προκύπτουν από την πώληση της παραγόμενης, από τις μονάδες τους, ενέργειας.
100%

Άμεση υποστήριξη

Με απλές διαδικασίες

100%

Σύστημα ασφάλισης

Ολοκληρωμένο σύστημα ασφάλισης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις που καλύπτονται είναι: – Φωτοβολταϊκών Σταθµοί – Oικιακά φωτοβολταϊκα συστηµάτα εγκατεστηµένα σε στέγες µονοκατοικιών, πολυκατοικιών, µικρών επιχειρήσεων, κτηρίων του ∆ηµοσίου και µη κερδοσκοπικών οργανισµών, εµπορικών και βιοµηχανικών επιχειρήσεων

Βεβαίως μπορείτε να καλύψετε την φάση της συναρμολόγησης των Φωτοβολταϊκών Συστημάτων με τις παρακάτω καλύψεις:
– Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου για οποιαδήποτε αιφνίδια και απρόοπτη ζημιά ή απώλεια στο έργο.
– Αστική ευθύνη έναντι τρίτων και εργοδοτική αστική ευθύνη για σωματική βλάβη, ασθένεια, θάνατο από ατύχημα σε τρίτους, ζημιά ή απώλεια περιουσίας από ατύχημα που ανήκει σε τρίτους καθώς και τα δικαστικά έξοδα και οι δαπάνες του ενάγοντα.

Βεβαίως μπορείτε να καλύψετε την φάση τη λειτουργία των Φωτοβολταϊκών Συστημάτων με τις παρακάτω καλύψεις: – Ασφάλιση πυρός και συμπληρωματικών κινδύνων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, για τις κτιριακές εγκαταστάσεις και υποδομές, το μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό. – Κάλυψη αποκομιδής ερειπίων καθώς και της απώλειας μικτών κερδών ή εσόδων λόγω μερικής ή ολικής διακοπής της λειτουργίας της εγκατάστασης ως συνέπεια επέλευσης καλυπτομένου κινδύνου. – Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου μηχανικών βλαβών κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, για οποιαδήποτε απρόοπτη ζημιά ή απώλεια προκληθεί από μηχανήματα. – Κάλυψη ζημιάς παρακείμενης περιουσίας και αστικής ευθύνης έναντι τρίτων που προέρχονται από τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών εξόδων. – Κάλυψη απώλειας μικτών κερδών ή εσόδων λόγω μερικής ή ολικής διακοπής της λειτουργίας της εγκατάστασης ως συνέπεια επέλευσης καλυπτόμενου κινδύνου. – Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, στην περίπτωση που απαιτείται από τον φορέα δανειοδότησης. – Άλλες επιπρόσθετες καλύψεις ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε φωτοβολταϊκής εγκατάστασης.

Με την εγγύηση της Future Plan

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Δεν ξέρεις ποιες καλύψεις να επιλέξεις;

Υπολόγισε την προσφορά σου εύκολα και γρήγορα συμπληρώνοντας την φόρμα ή μπορείς να μας καλέσεις και να δούμε απο κόντα λύσεις

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

+30 26450 26358

Στείλτε μας το Μήνυμα σας

info@futureplan.gr

Κεντρικά Γραφεία

Ι.Καραβέλα, Εμπορικό The City, Πρώτος Όροφος, Λευκάδα

Greece 2.0 NextGeneration gr 1

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΥΓΕΙΑ

    Αποδείξτε ότι είστε άνθρωπος επιλέγοντας το δέντρο.

    ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

    ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

    ΜΑΘΗΤΕΣ