ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Επενδύστε στο παρόν, απολαύστε στο μέλλον.

Στη ζωή θέλουμε να έχουμε επιλογές, να μπορούμε να κάνουμε μια νέα αρχή, να αλλάξουμε δουλειά, σπίτι, να απολαμβάνουμε την ομορφιά και να κυνηγάμε νέους στόχους, χωρίς να χάνουμε όσα έχουμε κερδίσει. Να επενδύουμε σε σημαντικά και να τα κάνουμε σπουδαία. Να μπορούμε να ονειρευόμαστε και να έχουμε τη δυνατότητα να υλοποιούμε.

"ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ"

Γιατί χρειάζεται η Αξιοποίηση Κεφαλαίων?

Το σύνηθες είναι όταν υπάρχει ένα κεφάλαιο να τοποθετείται σε μια τράπεζα για ώρα ανάγκης.Γνωρίζετε όμως, ότι με αυτή τη τοποθέτηση σας το κεφάλαιο σας κάθε χρόνο μειώνεται διότι τα επιτόκια είναι πολύ χαμηλά σε σύγκριση με το πληθωρισμό. Για το λόγο αυτό τουλάχιστον ένα μέρος του κεφάλαιου σας μπορεί να αξιοποιηθεί για να σας δώσει μια θετική απόδοση με αποτέλεσμα να βλέπετε το κεφάλαιο σας να αυξάνεται.    

Πως λειτουργεί η Αξιοποίηση Κεφαλαίου?

Μία από τις πολλές επιλογές στο να αξιοποιηθεί ένα κεφάλαιο είναι οι χρηματαγορές μέσω προγραμμάτων τα οποία προσφέρουν πρόσβαση σε μεγάλα χαρτοφυλάκια της αγοράς.

Με τα Προγράμματα Αξιοποίησης Συσσωρευμένου Κεφαλαίου απολαμβάνετε:
• Δυνατότητα τοποθέτησης των χρημάτων σας σε διαφορετικές κατηγορίες επένδυσης (ομόλογα, μετοχές, χρηματικά διαθέσιμα)
• Εμπειρία και τεχνογνωσία κορυφαίων επενδυτικών οίκων (BlackRock, Vanguard, Schroders, Lyxor, JP Morgan, Pimco, Templeton, Legg Mason, Fidelity, κ.α.)
• Ευελιξία αλλαγής επενδυτικής επιλογής ανά πάσα στιγμή
• Δυνατότητα επιλογής του χρονικού ορίζοντα της επένδυσης, σύμφωνα με το σχεδιασμό σας και τις συνθήκες των αγορών
• Δυνατότητα πρόωρης εκταμίευσης / εξαγοράς (ολικής ή μερικής), ανά πάσα στιγμή
• Δυνατότητα επένδυσης σε πρόγραμμα με εγγυημένες αποδόσεις σε Δολάριο ΗΠΑ ($)
• Δυνατότητα καταβολής της παροχής με τη μορφή εφάπαξ ή μηνιαίου ποσού της δικής σας επιλογής
Προγράμματα που προσαρμόζονται στις δικές σας ανάγκες και πολλαπλασιάζουν τις επιλογές και το κεφάλαιο σας.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ

ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ

CYBER RISK

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

CYBER RISK

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΩΜΑΤΑΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ