ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΟΙΚΙΑΣ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΑΣ ΑΠΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

Οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις είναι καθημερινά ευάλωτες και εκτεθειμένες σε πολλαπλούς και ποικίλους κινδύνους. Τώρα, με την Ασφάλιση τους μπορείτε να είστε ξένοιαστοι διότι σε περίπτωση ζημιάς αποζημιώνεστε ακόμη και για τα «χαμένα» κέρδη από την διακοπή της λειτουργίας τους.

"ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ"

Γιατί χρειάζεται η Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών Οικίας?

Τα προγράμματα ασφάλισης φωτοβολταϊκών συστημάτων της Υδρογείου Ασφαλιστικής καλύπτουν ολοκληρωμένα την επένδυση σας έτσι μπορείτε να είστε ξένοιαστοι διότι σε περίπτωση ζημιάς αποζημιώνεστε ακόμη και για τα «χαμένα» κέρδη από την διακοπή της λειτουργίας τους.

Τι καλύπτεται στην Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών Οικίας?

Η κάλυψη για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σε οικίες μπορεί να παρέχεται με ξεχωριστό ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ωστόσο μπορεί να περικλείεται σε ένα ολοκληρωμένο ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατοικίας.
Τα προγράμματα αυτά απευθύνονται σε ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών μονάδων και δίδονται βασικές καλύψεις, όπως για παράδειγμα ζημιές από πυρκαγιά, τρομοκρατικές ή κακόβουλες ενέργειες, νερά, σεισμό, κλοπή κ.α.
Επέκταση των παροχών προβλέπεται για την κάλυψη μηχανικών βλαβών και των επακόλουθων οικονομικών απωλειών, αλλά και πιο συγκεκριμένα, για το στάδιο της κατασκευής παρέχονται καλύψεις κατά παντός κινδύνου, συναρμολόγησης και μηχανικών βλαβών.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ

ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ

CYBER RISK

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

CYBER RISK

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΩΜΑΤΑΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ