ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ/ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ/ΨΥΚΤΙΚΟΥ

ΚΑΛΥΨΤΕ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ

"ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ"

Γιατί χρειάζομαι η Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Ηλεκτρολόγων/ Υδραυλικών /Ψυκτικών?

Ειδικότερα για τον κλάδο των ηλεκτρολόγων ακολουθώντας αυτό τον σύνδεσμο https://sehpreveza.gr/θάνατοι-απο-ηλεκτροπληξία-στην-ελλάδ/ θα δείτε συμβάντα από  συνέπειες μιας κακής  ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.Πέραν του δημοσιεύματος ένα κλασικό παράδειγμα είναι μετά την ολοκλήρωση μια εγκατάστασης ενός Ηλεκτρολόγου, ο Πελάτης να προβάλει αξίωση για ένα βραχυκύκλωμα που προκλήθηκε «από ευθύνη της εγκατάστασής» η οποία προκάλεσε σωματική  βλάβη ή θάνατο από ηλεκτροπληξία ή και καταστροφή σε τμήμα της ιδιοκτησίας του και προκύπτει θέμα αποζημίωσης.
  • Βάση του Π.Δ 112/2012, Άρθρο 7 για τους υδραυλικούς είναι υποχρεωτική η ασφάλιση αστικής ευθύνης
  • Βάση του Π.Δ 108/2013, Άρθρο 12 για τους ηλεκτρολόγους είναι υποχρεωτική η ασφάλιση αστικής ευθύνης
  • Βάση του Π.Δ 1/2013, Άρθρο 8 για τους ψυκτικούς είναι υποχρεωτική η ασφάλιση αστικής ευθύνης
   

Τι καλύπτεται με την Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ηλεκτρολόγων/Υδραυλικών/Ψυκτικών?

Η ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Τεχνικών σας καλύπτει για αποζημιώσεις που μπορεί να διεκδικήσουν οι πελάτες σας από ατυχήματα (σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές), που μπορεί να γίνουν με δική σας υπαιτιότητα, στα πλαίσια άσκησης της επαγγελματικής σας δραστηριότητας στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, σας καλύπτει για:
  • Αμελείς πράξεις ή παραλείψεις δικές σας ή των προσώπων που έχετε στην υπηρεσία σας, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, ως κατασκευαστής ή συντηρητής του έργου
Προαιρετικές επεκτάσεις κάλυψης:
  • Επαγγελματική Ευθύνη από σχεδιασμό και επίβλεψη εργασιών της ασφαλισμένης δραστηριότητας
  • Απαιτήσεις που σχετίζονται με ελαττωματικό προϊόν που χρησιμοποιήθηκε στο έργο
  • Εργοδοτική Ευθύνη
  • Πυρκαγιά, έκρηξη, βραχυκύκλωμα
  • Ζημιές σε αγωγούς και υπόγειες εγκαταστάσεις
 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ

ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ

CYBER RISK

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

CYBER RISK

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΩΜΑΤΑΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ