ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

Προστατέψτε το εισόδημα σας....την επιχείρηση σας!

Μόνο ένα περιστατικό αρκεί για να θέσει όλα όσα χτίσατε σε κίνδυνο.

"ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ"

Γιατί χρειάζομαι Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Γυμναστηρίου/Αθλητικού Κέντρου?

Ως ιδιοκτήτης γυμναστηρίου ή αθλητικού κέντρου , γνωρίζετε ότι υπάρχουν κίνδυνοι στη δουλειά σας. Η ασφάλιση γενικής ευθύνης  έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται σε περιστατικά που περιλαμβάνουν σωματικό τραυματισμό και υλικές ζημιές. Για παράδειγμα: Σωματικός τραυματισμός Ένα από τα μέλη σας γυμνάζεται πάνω σε διάδρομο οπού το μηχάνημα ξαφνικά δυσλειτουργεί και σταματώντας ξαφνικά το μέλος πέφτει και σπάει τον καρπό του  

Τι καλύπτεται στην Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Γυμναστηρίου/Αθλητικού Κέντρου?

Σε αυτή την ασφάλιση υπάγονται Ιδιοκτήτης γυμναστηρίου, σχολής χορού, σχολής εκγύμνασης ή πολεμικών τεχνών, χώρου αθλητικών δραστηριοτήτων
  • Καλύπτονται ατυχήματα που θα συμβούν στους χώρους και εγκαταστάσεις της επιχείρησης.
  • Συμπεριλαμβάνονται: Ευθύνη από πυρκαγιά, διαρροή σωληνώσεων, λειτουργία ανελκυστήρων, επιγραφές, φόρτωση/ εκφόρτωση, τροφική δηλητηρίαση, ευθύνη από την χρήση λουτρικών εγκαταστάσεων και αθλητικών εγκαταστάσεων, ευθύνη από την εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων με προϋπολογισμό μέχρι €20.000, ευθύνη φύλαξης συμπεριλαμβανομένης της κλοπής σε αντικείμενα πελατών που έχουν παραδοθεί ή δοθεί για φύλαξη στον ασφαλισμένο
  • Ευθύνη από την λειτουργία πισίνας
  • Εργοδοτική Ευθύνη

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ

ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ

CYBER RISK

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

CYBER RISK

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΩΜΑΤΑΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ