ΛΙΜΕΝΕΣ & ΜΑΡΙΝΕΣ

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΑΡΙΝΑΣ & ΛΙΜΕΝΑ

Είναι ένας τύπος ασφάλισης που προστατεύει τους ανθρώπους που κατέχουν μαρίνες από ζημιές, νομικές ευθύνες και απώλειες.

"ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ"

Γιατί χρειάζεται η Ασφάλιση Μαρίνας / Λιμένα

Είναι ένα μέρος όπου οι ιδιοκτήτες ιδιωτικών και εμπορικών σκαφών μπορούν να αγκυροβολούν τα σκάφη τους πριν κατευθυνθούν στην ενδοχώρα. Οι μαρίνες, ωστόσο, δεν είναι απολύτως ασφαλείς . Αντιμετωπίζουν κάθε είδους κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης της κλοπής, ζημιών σε σκάφη και μερικές φορές ζημιών στη δομή της ίδιας της μαρίνας. Οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές της μαρίνας θέλουν να διασφαλίσουν ότι όταν οι ιδιοκτήτες σκαφών χρησιμοποιούν τις μαρίνες τους για να αγκυροβολούν τα σκάφη τους, προστατεύονται από οικονομικές απώλειες, γεγονός που ενθαρρύνει τη χρήση της μαρίνας από τους ιδιοκτήτες σκαφών και σκαφών.

Τι καλύπτεται στην Ασφάλιση Μαρίνας / Λιμένα?

Η κάλυψη των Μαρινών / Λιμανιών περιλαμβάνει διάφορους κλάδους καλύψεων όπως επιγραμματικά αναφέρονται παρακάτω:
 • Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου κατασκευής λιμενικών έργων
 • Ασφάλιση αστικής ευθύνης λειτουργίας λιμένων και μαρίνων
  • Ρύπανση
  • Σωματικές βλάβες
  • Υλικές ζημιές
  • Υλικές ζημιές σε σκάφη τρίτων και η συνακόλουθη απώλεια κερδών
 • Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου λιμενικών εγκαταστάσεων
  • Ζημιές από καιρικά φαινόμενα σε λιμενοβραχίονες
  • Συνακόλουθη απώλεια κερδών
 • Έξοδα και δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για την απόκρουση απαιτήσεων που προκλήθηκαν εξ αιτίας Ατυχήματος.
 • Έξοδα και δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για την απομάκρυνση ναυαγίων , ερειπίων ,μπαζών, άχρηστων αντικειμένων κ.λπ.
Τέλος, όλα μελετούνται κατά περίπτωση και να ενημερώσουμε στην ασφάλιση αυτή εμπίπτουν και οι πλωτές μαρίνες  

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ

ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ

CYBER RISK

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

CYBER RISK

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΩΜΑΤΑΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ