ΑΣΦΑΛΙΣΗ DRONE

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ DRONE

Rise of the drone – Διαχείριση των μοναδικών κινδύνων που συνδέονται με μη επανδρωμένα αεροσκάφη(DRONES)

"ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ"

Γιατί χρειάζεται η Ασφάλιση Drone?

ΣμηΕΑ (Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών) – τα ευρέως γνωστά ως Drones. Σύγχρονη τεχνολογική εξέλιξη με ενδιαφέρουσες εφαρμογές αλλά και κινδύνους που οι επαγγελματίες ή/και ερασιτέχνες χρήστες, πρέπει απαραιτήτως να γνωρίζουν. Μπορεί να υποστούν ζημιά ή απώλεια. Επιπλέον, μπορεί να προκαλέσουν υλικές ζημιές ή/και σωματικές βλάβες σε Τρίτους με σοβαρές οικονομικές συνέπειες. Στη βάση αυτή, η ασφαλιστική κάλυψη κινδύνων και ευθυνών από τη χρήση των Drones, είναι απαραίτητη.

Τι καλύπτεται στην Ασφάλιση Drone?

Το ασφαλιστήριο καλύπτει ζημιές που μπορεί να προκληθούν σε Τρίτους μέχρι το ποσό του 1.000.000€ ανά γεγονός ή / και υλική ζημιά (μερική ή ολική) του ίδιου του drone με τον παρελκόμενο εξοπλισμό μέχρι την πραγματική τους αξία.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ

ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ

CYBER RISK

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

CYBER RISK

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΩΜΑΤΑΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ