ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

ΟΤΑΝ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΟ ΑΙΣΘΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Με την ασφάλεια ενοικιαζόμενων κατοικιών προστατεύετε την περιουσία σας από πολλούς κινδύνους και παράλληλα αποκτάτε σημαντική οικονομική βοήθεια σε περίπτωση που κάποιος κινηθεί εναντίον σας

"ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ"

Γιατί χρειάζομαι την Ασφάλιση Κατοικίας Βραχυχρόνια Μίσθωσης?

Συνήθως μια κατοικία η οποία ενοικιάζεται για τουριστικούς σκοπούς είναι μια μεγάλη επένδυση και στόχος είναι να γίνει πηγή εισοδήματος. Άρα θα πρέπει να προστατεύσουμε αυτό το περιουσιακό στοιχείο και δεύτερον θα πρέπει να προστατευθούμε απο πιθανές αξιώσεις μας από τους επισκέπτες-ενοικιαστές μας.  

Τι καλύπτεται στην Ασφάλιση Κατοικίας Βραχυχρόνιας Μίσθωσης?

Πρακτικά μια κατοικία που χρησιμοποιείτε μέσω airbnb και γενικότερα με τη μορφή βραχυχρόνιας μίσθωσης μπορεί να λάβει καλύψεις σχεδόν αντίστοιχες με μια κανονική κατοικία, ωστόσο κάποιες καλύψεις διαφέρουν για το λόγο αυτό κατά την ασφάλιση θα πρέπει να δηλώνεται Μια από τις βασικές καλύψεις είναι:
  • Η Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων που αφορά διαμερίσματα και κατοικίες που ενοικιάζονται για τουριστικούς σκοπούς (π.χ μέσω Airbnb, booking, κλπ) όπου σας εξασφαλίζει έναντι απαιτήσεων τρίτων (ενοικιαστών, πελατών, επισκεπτών) για ατυχήματα που θα συμβούν στους χώρους και τις εγκαταστάσεις του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνεται η ευθύνη από πυρκαγιά, διαρροή σωληνώσεων, λειτουργία ανελκυστήρων, επιγραφές και φόρτωση/εκφόρτωση. Προαιρετικά καλύπτεται η εργοδοτική ευθύνη, η ευθύνη από τη λειτουργία πισίνας ή από την εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης.
  • Έκτος από την αστική ευθύνη έναντι τρίτων εννοείται πως μπορείτε να ασφαλίσετε την κατοικία σας και με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης, το οποίο περιλαμβάνει καλύψεις όπως η πυρκαγιά, ο σεισμός, η κλοπή, η θραύση σωληνώσεων κτλ. Επιλέγοντας ένα τέτοιο πρόγραμμα εξασφαλίζετε την περιουσία σας έναντι των κινδύνων που προαναφέρονται αλλά και έναντι τρίτων (ενοικιαστών, πελατών, επισκεπτών) για όσο διάστημα η κατοικία/διαμέρισμα ενοικιάζεται για τουριστικούς σκοπούς.
  • Απώλεια Εσόδων (Παροχή απώλειας εσόδων ενοικίασης μετά την επέλευση καλυπτομένου κινδύνου ακόμη και δόσεων στεγαστικού δανείου. Σύνηθες διάστημα παροχής έως 6 μήνες.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ

ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ

CYBER RISK

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

CYBER RISK

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΩΜΑΤΑΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ