ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

Κάθε ένα έργο τέχνης αποτελεί μια σταθερή, διαχρονική και ανεκτίμητη αξία για τον ιδιοκτήτη του

Όλοι όσοι έχουν στην κατοχή τους έργα τέχνης, είτε ως μεμονωμένοι συλλέκτες, είτε λόγω της επαγγελματικής τους δραστηριότητας επιθυμούν να αισθάνονται ότι μπορούν να τα προστατέψουν από όλους τους πιθανούς και απρόβλεπτους κινδύνους που πιθανώς να τα απειλούν.

"ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ"

Γιατί χρειάζεται η Ασφάλιση Έργων Τέχνης?

Η τέχνη απαιτεί ειδική ασφάλιση και προστασία. Η απώλεια του συλλεκτικού κομματιού από κλοπή ή ληστεία, η φθορά ή καταστροφή του από πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα, έκρηξη, θραύση, κακόβουλες ή τρομοκρατικές ενέργειες ή ακόμα και κατά τη διάρκεια μιας μεταφοράς, είναι καταστάσεις που σήμερα αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά. Η διαδικασία ασφάλισης αντικειμένων τεράστιας οικονομικής και συναισθηματικής αξίας απαιτεί απόλυτη εχεμύθεια, υπευθυνότητα και βέβαια μεγάλη εμπειρία.

Τι καλύπτεται στην Ασφάλιση Έργων Τέχνης?

Το πρόγραμμα ασφάλισης κατά παντός κινδύνου Έργων Τέχνης ιδιωτικών συλλογών απευθύνεται :
  • Ιδιωτικές Συλλογές (Πίνακες Ζωγραφικής, Γλυπτά, Εικόνες, Γραμματόσημα, Κοσμήματα, Νομίσματα, Αντίκες, Πορσελάνες, Χαλιά και οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο αξίας)
  • Εκθέσεις (Εκθέσεις εντός και εκτός Ελλάδας, σε Μουσεία, Πινακοθήκες, Αίθουσες Τέχνης, Πολιτιστικούς Χώρους Δήμων και άλλους Εκθεσιακούς Χώρους)
  • Μεταφορές {Μεταφορές (και παραμονή) των ασφαλισμένων αντικειμένων απο και προς οποιονδήποτε προορισμό. Παγκόσμια κάλυψη}

Τέλος, καλύπτει μεμονωμένα αντικείμενα ή συλλογές κατά κινδύνων όπως:
  • Πυρκαγιά, Κεραυνό, Καπνό.
  • Πλημμύρα, Θύελλα, Καταιγίδα.
  • Θραύση ή Διαρροή σωληνώσεων.
  • Έκρηξη πάσης φύσης.
  • Κλοπή ή Ληστεία.
  • Τρομοκρατικές ενέργειες, Βανδαλισμό, Κακόβουλη βλάβη (προαιρετική κάλυψη).
  • Σεισμό (προαιρετική κάλυψη).

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ

ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ

CYBER RISK

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

CYBER RISK

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΩΜΑΤΑΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ