ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Τα έξοδα που χρειάζονται για μα οργάνωση εκδήλωσης είναι πολλά επίσης όμως και τα απρόβλεπτα είναι αναλογικά

"ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ"

Γιατί χρειάζομαι Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Διοργάνωσης Εκδηλώσεων?

Ως διοργανωτής εκδηλώσεων υπάρχουν σίγουρα πολλά πράγματα στη λίστα υποχρεώσεων. Από την επιλογή του κατάλληλου χώρου, την επιλογή προμηθευτών, έως την επιλογή της καλύτερης ημερομηνίας και πολλά ακόμα που πρέπει να λάβετε υπόψη. Ένα από αυτά τα πράγματα που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι η ασφάλιση εκδηλώσεων. Θα αναφερθούμε σε κάποια παραδείγματα που έχουν συμβεί:    

Τι καλύπτεται στην Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Διοργάνωσης Εκδηλώσεων?

 • Καλύπτονται ατυχήματα που θα συμβούν κατά την διάρκεια της εκδήλωσης
 • Ευθύνη από πυρκαγιά, φόρτωση/ εκφόρτωση και εργασίες συναρμολόγησης/αποσυναρμολόγησης εξοπλισμού και εγκαταστάσεων
 • Εργοδοτική Ευθύνη
 • Τροφική Δηλητηρίαση
 • Ευθύνη από την φύλαξη εξοπλισμού τρίτων, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την εν λόγω εκδήλωση
 • Κάλυψη ακύρωσης από διάφορες αιτίες όπως καιρικά φαινόμενα ,αδυναμία εμφάνισης συντελεστών στο χώρο εκδηλώσεων κ.α
 • Κάλυψη εξοπλισμού για την εκδήλωση
Greece 2.0 NextGeneration gr 1

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΥΓΕΙΑ

  Αποδείξτε ότι είστε άνθρωπος επιλέγοντας το δέντρο.

  ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

  ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

  ΜΑΘΗΤΕΣ