ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝOY ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ

Μια νέα εμπειρία ασφάλισης

Είμαστε μέρος της ζωής σας με ευέλικτα προϊόντα και υπηρεσίες που διευρύνουν την έννοια της ασφάλισης

Ασφάλεια Κατασκευής Έργου

Είναι γνωστό πως οι μεγάλες έγνοιες και ευθύνες του Εργολάβου – Κατασκευαστή δεν περιορίζονται μόνον στις συνήθεις υποχρεώσεις – «τριβές» με τις Δημόσιες Υπηρεσίες (Πολεοδομία, ΙΚΑ), τους Υπεργολάβους, τους Προμηθευτές ή με τον Εργοδότη – Κύριο του Έργου. Είναι ευρύτερες και μοιραία συνοδεύουν την κατασκευαστική-επιχειρηματική δραστηριότητα του. Σχετίζονται με κινδύνους ζημιών – αστοχιών στο κατασκευαζόμενο έργο καθώς και ατυχημάτων σε Τρίτους ή στο απασχολούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό. Πολλές είναι οι περιπτώσεις όπου Μηχανικοί, Εργολάβοι – Κατασκευαστές πλήρωσαν ακριβά το τίμημα του τυχαίου ζημιογόνου γεγονότος, του ανθρώπινου λάθους, «της κακιάς ώρας»,…
Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΞΕΝΟΙΑΣΤΕΣ ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ

Γιατί χρειάζομαι την Ασφάλιση Κατασκευής Έργου?

Τα προγράμματα ασφάλισης κατά παντός κινδύνου τεχνικών έργων είναι ολοκληρωμένα προγράμματα ιδιοκτητών ή εργολάβων και αφορούν την ανέγερση κτισμάτων. Εξασφαλίζουν την προστασία κατασκευαστικών έργων κάθε είδους τόσο για απρόοπτες και ξαφνικές ζημιές που τυχόν συμβούν σε αυτά κατά τη διάρκεια της ανέγερσης τους ή/και της συναρμολόγησης τους, όσο και για απαιτήσεις που προκύψουν από τρίτους λόγω σωματικών βλαβών ή/και υλικών ζημιών που τυχόν επέλθουν εξαιτίας των εργασιών ανέγερσης του έργου.

100%

Άμεση υποστήριξη

Με απλές διαδικασίες

100%

Σύστημα ασφάλισης

Ολοκληρωμένο σύστημα ασφάλισης κατασκευής

Όλες οι κατηγορίες σκαφών όπως Μικρά σκάφη (ταχύτητας μέχρι 17 κόμβων), Ταχύπλοα (ταχύτητας άνω των 17 κόμβων), Μηχανοκίνητα Σκάφη, YACHT, MEGA YACHT, Ιστιοπλοϊκά σκάφη, Ναυταθλητικά τύπου Laser Optimist, Θαλάσσια μέσα αναψυχης μη μηχανοκίνητα, Jet ski. Σύμφωνα με τον νόμο 4256/2014 καλύπτονται:

 • Αστική Ευθύνη για Σωματικές Βλάβες ή/και Θάνατο επιβαινόντων και τρίτων κατ’ ατύχημα και αθροιστικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης μέχρι € 500.000
 • Σωματικές βλάβες τρίτων ανά επιβάτη μέχρι € 50.000
 • Αστική Ευθύνη για Υλικές Ζημίες επιβαινόντων και τρίτων κατ’ ατύχημα και αθροιστικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης μέχρι € 150.000
 • Πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης – καλύπτεται αποκλειστικά η δαπάνη απορρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος κατ’ ατύχημα και αθροιστικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης μέχρι € 150.000.

 

Τα έργα που καλύπτονται από την Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Κατασκευής Έργου:
κτίρια κατοικιών και γραφείων, νοσοκομεία, σχολεία, θέατρα, στάδια
εργοστάσια, σταθμούς παραγωγής ενέργειας
δρόμους, σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις, αεροδρόμια
γέφυρες, φράγματα, σήραγγες, συστήματα υδρεύσεως και αποχετεύσεως, κανάλια κ.α

Τα προγράμματα κατά παντός κινδύνου τεχνικών έργων παρέχουν εκτεταμένη ασφαλιστική κάλυψη για κάθε έργο.

Πιο συγκεκριμένα, καλύπτονται όλοι οι κίνδυνοι εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στις εξαιρέσεις του Ασφαλιστηρίου. Αυτό σημαίνει ότι καλύπτεται οποιαδήποτε φυσική απώλεια η ζημιά στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα η οποία οφείλεται σε απρόβλεπτο και αιφνίδιο γενονός που προκαλείται απο κάποιον μή εξαιρούμενο κίνδυνο. Οι κύριοι καλυπτόμενοι κίνδυνοι ενδεικτικά είναι:
Την ασφαλιστική κάλυψη Κατά Παντός Κινδύνου Εργολαβίας για κάθε κατηγορία τεχνικών έργων, κάθε προϋπολογισμού και για κάθε ζημιά που μπορεί να συμβεί στο έργο από: Σεισμό, υποχώρηση εδάφους, κατολίσθηση εδάφους η βράχων, Φαινόμενα, Φωτιά, Πολιτικούς Κινδύνους, Κακόβουλη Ενέργεια Τρίτων, Ανθρώπινα Λάθη, Ελαττωματικό Σχεδιασμό κ.α
Την ασφαλιστική κάλυψη για κινδύνους που μπορεί να εμφανιστούν στις υπάρχουσες κατασκευές του Κυρίου έργου, κατά τη διάρκεια συντήρησης του έργου, μέχρι την οριστική παράδοση του, στο μηχανολογικό ή άλλο εξοπλισμό του έργου.
Την κάλυψη Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων (σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές) που θα προέλθουν από τις εκτελούμενες εργασίες.
Επιπλέον προαιρετικές καλύψεις, όπως: παροχές για αποκομιδή συντριμμάτων σε περίπτωση αποζημιωτέας ζημιάς.

Με την εγγύηση της Future Plan

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Δεν ξέρεις ποιες καλύψεις να επιλέξεις;

Υπολόγισε την προσφορά σου εύκολα και γρήγορα συμπληρώνοντας την φόρμα ή μπορείς να μας καλέσεις και να δούμε απο κόντα λύσεις

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

+30 26450 26358

Στείλτε μας το Μήνυμα σας

info@futureplan.gr

Κεντρικά Γραφεία

Ι.Καραβέλα, Εμπορικό The City, Πρώτος Όροφος, Λευκάδα

Greece 2.0 NextGeneration gr 1

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΥΓΕΙΑ

  Αποδείξτε ότι είστε άνθρωπος επιλέγοντας το σημαία.

  ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

  ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

  ΜΑΘΗΤΕΣ