ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Για να μην ανακόπτει τίποτα τη δυναμική των επαγγελματικών σας σχεδίων!

Η δημιουργία και η ανάπτυξη μιας επιχείρησης είναι έργο ζωής και η διασφάλιση των κεκτημένων είναι ζητούμενο πρωτίστης σημασίας.

"ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ"

Γιατί χρειάζομαι την Ασφάλιση Περιουσίας?

Καθημερινά, μικρά ή μεγαλύτερα απροσδόκητα περιστατικά μπορεί να εκτροχιάσουν την πορεία της επιχείρησης σας από τον αρχικό σας σχεδιασμό ή και να απειλήσουν ακόμη και την ίδια τη βιωσιμότητα της. Ανεξάρτητα από τον τομέα δραστηριοποίησης ή το μέγεθος της επιχείρησης σας, η ασφάλισή της είναι η καλύτερη διασφάλιση της επένδυσής σας. Νιώστε ασφαλείς να υλοποιήσετε τους επιχειρηματικούς σας στόχους γνωρίζοντας ότι ο χρόνος και οι πόροι που έχετε αφιερώσει στην δημιουργία και στελέχωση της επιχείρησης σας, είναι διασφαλισμένα.  

Τι καλύπτεται στην Ασφάλιση Περιουσίας ?

Οι καλύψεις του προγράμματος κινούνται γύρω από 4 Άξονες στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Η Ασφάλιση Περιουσίας είναι η βάση του προγράμματος, όπου ένας ολοκληρωμένος κορμός βασικών καλύψεων εμπλουτίζεται περαιτέρω από προαιρετικές επιλογές και πολλές εναλλακτικές στα όρια ευθύνης κάλυψης και το ποσό συμμετοχής. Εφόσον το επιθυμείτε, σε αυτό προστίθενται και άλλοι κλάδοι ασφάλισης όπως η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης, η Ασφάλιση Χρημάτων και η Ασφάλιση Προσωπικού.
Η Ασφάλιση Περιουσίας περιλαμβάνει:
  • Το Κτίριο (κτιριακή εγκατάσταση και βελτιώσεις)
  • Το Περιεχόμενο (όπως τον πάγιο εξοπλισμό, τα μηχανήματα, τις πρώτες ύλες και τα εμπορεύματα εντός της επιχείρησης, καθώς και τα αντικείμενα που βρίσκονται στον υπαίθριο χώρο ή κάτω από υπόστεγα)
  • Τους Βοηθητικούς Χώρους (όπως κιόσκια, περιφράξεις, μαντρότοιχοι, πισίνες, επιγραφές κ.λπ.)
Κάποιες από τις βασικές καλύψεις που δίνονται στην ασφάλιση περιουσίας:
  • Πυρκαγιά – Κεραυνός & Πυρκαγιά από Βραχυκύκλωμα, Έκρηξη, Καπνός, Πλημμύρα, Βραχυκύκλωμα Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων – Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών, Κλοπή/Ληστεία, Αστική Ευθύνη προς Τρίτους & προς τον ιδιοκτήτη της Οικοδομής κ.α.
Ακόμα υπάρχουν και προαιρετικές καλύψεις όπως:
  • Σεισμός και Καθίζηση
       

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ

ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ

CYBER RISK

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

CYBER RISK

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΩΜΑΤΑΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ