ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Για να μην ανακόπτει τίποτα τη δυναμική των επαγγελματικών σας σχεδίων!

Η δημιουργία και η ανάπτυξη μιας επιχείρησης είναι έργο ζωής και η διασφάλιση των κεκτημένων είναι ζητούμενο πρωτίστης σημασίας.

"ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ"

Γιατί χρειάζομαι την Ασφάλιση Περιουσίας?

Καθημερινά, μικρά ή μεγαλύτερα απροσδόκητα περιστατικά μπορεί να εκτροχιάσουν την πορεία της επιχείρησης σας από τον αρχικό σας σχεδιασμό ή και να απειλήσουν ακόμη και την ίδια τη βιωσιμότητα της. Ανεξάρτητα από τον τομέα δραστηριοποίησης ή το μέγεθος της επιχείρησης σας, η ασφάλισή της είναι η καλύτερη διασφάλιση της επένδυσής σας. Νιώστε ασφαλείς να υλοποιήσετε τους επιχειρηματικούς σας στόχους γνωρίζοντας ότι ο χρόνος και οι πόροι που έχετε αφιερώσει στην δημιουργία και στελέχωση της επιχείρησης σας, είναι διασφαλισμένα.

Τι καλύπτεται στην Ασφάλιση Περιουσίας?

Η Ασφάλιση Περιουσίας περιλαμβάνει:
  • Το Κτίριο (κτιριακή εγκατάσταση και βελτιώσεις)
  • Το Περιεχόμενο (όπως τον πάγιο εξοπλισμό, τα μηχανήματα, τις πρώτες ύλες και τα εμπορεύματα εντός της επιχείρησης, καθώς και τα αντικείμενα που βρίσκονται στον υπαίθριο χώρο ή κάτω από υπόστεγα)
  • Τους Βοηθητικούς Χώρους (όπως κιόσκια, περιφράξεις, μαντρότοιχοι, επιγραφές κ.λπ.)
 
Εφόσον το επιθυμείτε, μπορούν να προστεθούν και άλλοι κλάδοι ασφάλισης όπως:
  • Ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια για την Ασφάλιση του Προσωπικού και τις ειδικές Ασφαλίσεις Αστικής Ευθύνης, την Ασφάλιση Μεταφορών, μέχρι την Ασφάλιση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού ή Μηχανικών Βλαβών, την Ασφάλιση Χρημάτων, Την Ασφάλιση Εμπιστοσύνης Υπαλλήλων, την Ασφάλιση Τεχνικών Έργων, την ασφάλιση Στόλου Οχημάτων κ.α
 
Οι καλύψεις που προσφέρονται μπορούν να διαμορφωθούν ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες και προδιαγραφές της ασφαλισμένης επιχείρησης, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο, απόλυτα προσαρμοσμένο στις δικές σας επιχειρηματικές απαιτήσεις.

Είμαστε στη διάθεση σας για την καλύτερη ανάλυση των αναγκών της επιχείρησης σας και τις ασφαλιστικές λύσεις που προσφέρονται για όσα έχετε προβλέψει αλλά και για όσα ίσως δεν έχετε σκεφτεί.
 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ

ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ

CYBER RISK

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

CYBER RISK

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΩΜΑΤΑΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ