ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΤΑΞΙΔΙ...ΗΣΥΧΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Σήμερα τα ταξίδια τείνουν να γίνουν αναπόσπαστο μέρος της ζωής, είτε είναι για τουριστικούς είτε για επαγγελματικούς λόγους. Ολοένα και περισσότερο, οι αποστάσεις μικραίνουν, οι ορίζοντες ανοίγουν. Το ταξίδι από τη φύση του είναι μια ωραία και ενδιαφέρουσα διαδικασία και τίποτα δεν πρέπει να ανατρέψει τον αρχικό σχεδιασμό του.

"ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ"

Γιατί χρειάζομαι Ταξιδιωτική Ασφάλιση?

Κάποια απρόοπτα, όπως η καθυστέρηση της άφιξης των αποσκευών ή η απώλεια τους, η κλοπή χρημάτων αλλά και ένα ενδεχόμενο ατύχημα στη διάρκεια του ταξιδιού, δεν πρέπει να γίνουν αξεπέραστα εμπόδια.

Τι καλύπτεται στην Ταξιδιωτική Ασφάλιση;

Η ταξιδιωτική Ασφάλιση μπορεί να καλύψει είτε ένα μεμονωμένο ταξίδι είτε να καλύψει όλα τα ταξίδια ενός ατόμου για ένα χρόνο και δίνει μια ευρεία γκάμα καλύψεων όπως:
 • Ταξίδι (Διακοπή / Καθυστέρηση / Ακύρωση Ταξιδιού)
 • Ασφάλιση Αποσκευών
 • Έκτακτα Έξοδα Υγείας από Ασθένεια ή Ατύχημα
 • Προσωπικό Ατύχημα
 • Αστική Ευθύνη
 • Κλοπή Χρημάτων, απώλεια ή κλοπή Ταξιδιωτικών Εγγράφων και Διαβατηρίου
 • Αεροπειρατεία και Απαγωγή
 
Η Ταξιδιωτική Ασφάλιση απευθύνεται σε:
 • Εταιρίες που ενδιαφέρονται για την μεμονωμένη ασφάλιση των στελεχών τους.
 • Στελέχη επιχειρήσεων
 • Πωλητές
 • Ιδιώτες

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ

ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ

CYBER RISK

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

CYBER RISK

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΩΜΑΤΑΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ