ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ

Μια ξενοδοχειακή επιχείρηση έχει τρία βασικά στοιχεία. Το πρώτο είναι η περιουσία σας, το δεύτερο το προσωπικό και οι φιλοξενούμενοι σας, και το τρίτο είναι το εισόδημα σας. Για να κρατήσετε αυτά τα τρία πράγματα ασφαλή θα πρέπει επιλέξετε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης ξενοδοχείων.

"ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ"

Γιατί χρειάζομαι Ασφάλιση Ξενοδοχείου?

Ο αριθμός των δωματίων, ο κύκλος εργασιών, ο αριθμός του προσωπικού, το φαγητό που εξυπηρετείται, ο τύπος του κτιρίου, οι εκδηλώσεις που φιλοξενεί το ξενοδοχείο και όλες οι άλλες υπηρεσίες που προσφέρονται επηρεάζουν το επίπεδο κινδύνου και συνεπώς το επίπεδο κάλυψης. Η ασφάλεια του ξενοδοχείου είναι ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει αυτούς τους κινδύνους.

Τι καλύπτεται στην Ασφάλιση Ξενοδοχείου?

  • Ευθύνη προς τρίτους– Αυτό θα σας αποζημιώσει για ζημιά, απώλεια ή τραυματισμό σε τρίτους μέσα στην επιχείρηση σας. Εάν, για παράδειγμα, ένας επισκέπτης γλιστρήσει σε ένα υγρό πάτωμα στην περιοχή υποδοχής σας, θα μπορούσατε να θεωρηθείτε ότι είστε υπεύθυνος για την αποζημίωση του.
  • Ευθύνη εργοδότη – Αν σχεδιάζετε να απασχολείτε προσωπικό, θα πρέπει να προχωρήσετε σε ασφάλιση αστικής ευθύνης εργοδότη. Αυτό θα σημαίνει ότι θα καλύπτεται εάν κάποιο μέλος του προσωπικού τραυματιστεί ενώ εργάζεται για εσάς.
  • Ασφάλιση κτιρίων – Η ιδιοκτησία σας είναι συνήθως το πιο ακριβό σας περιουσιακό στοιχείο. Η ανάληψη ασφάλισης κτιρίων θα σας βοηθήσει να καλύψετε το κόστος επισκευής ζημιών στη δομή, μέχρι την πλήρη ανακατασκευή. Θα πρέπει να ασφαλίσετε την επιχείρηση σας για την πλήρη ανακατασκευή του κόστους της ιδιοκτησίας σας. Να βεβαιωθείτε ότι μέσα στα όρια κάλυψης κτιρίου βρίσκονται και τα βοηθητικά κτίσματα όπως πισίνες, πέργολες, μαντρότοιχοι κτλ
  • Ασφάλιση περιεχομένου – Όταν μιλάμε για ασφάλιση περιεχομένου ξενοδοχείων υπάρχουν δύο πτυχές που πρέπει να λάβουμε υπόψη: ασφάλιση περιεχομένου ξενοδοχείου και ασφάλιση περιεχομένου φιλοξενουμένων. Για ένα ξενοδοχείο περιεχόμενο είναι ο εξοπλισμός, τα έπιπλα και τα περιεχόμενα των δωματίων. Είναι σημαντικό να υπολογίσετε με ακρίβεια αυτό το κόστος. Οι ανακριβείς εκτιμήσεις θα σας εμποδίσουν να διεκδικήσετε σε πιθανή αποζημίωση το να αντικατασταθούν 100% αυτά τα πράγματα. Επίσης σημαντικό να καλύπτονται τα «προσωπικά είδη του επισκέπτη». Τα ξενοδοχεία μπορεί να είναι στόχοι για σοβαρά εγκλήματα και για να διασφαλιστεί ότι εσείς και οι καλεσμένοι σας είστε ασφαλείς, συνιστάται να επενδύσετε στην προαναφερόμενη ασφάλιση.
  • Διακοπή Εργασιών – Η κυριότερη αποθετική ζημία, ιδίως στην περίπτωση ενός καταστροφικού γεγονότος ή έστω μιας μεγαλύτερων διαστάσεων ζημίας, είναι η απώλεια των κερδών της επιχείρησης από την επακόλουθη διακοπή της λειτουργίας της. Το ασφαλιστήριο διακοπής εργασιών είναι άμεσα συνδεδεμένο με την ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, γιατί καλύπτει την απώλεια κερδών μόνο από κινδύνους που καλύπτονται με το αντίστοιχο ασφαλιστήριο περιουσίας (παράδειγμα: αν το ασφαλιστήριο περιουσίας της επιχείρησης προβλέπει την κάλυψη του σεισμού, το ασφαλιστήριο ή η κάλυψη διακοπής εργασιών θα αποζημιώσει την απώλεια των κερδών της επιχείρησης που θα είναι επακόλουθο των ζημιών που προκάλεσε ένας σεισμός, ενώ στην περίπτωση που δεν προβλέπεται κάλυψη σεισμού στο ασφαλιστήριο περιουσίας, δεν θα την αποζημίωνε). Η ουσία της ασφάλισης διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης έγκειται στην κάλυψη του ασφαλιστικού ακαθάριστου μεικτού κέρδους, ήτοι του απολεσθέντος προσδοκώμενου καθαρού κέρδους και των σταθερών εξόδων της επιχείρησης ή του αυξημένου κόστους λειτουργίας προκειμένου να αποφευχθεί η μείωση των πωλήσεων. Τέλος, ο βασικός στόχος της ασφάλισης δεν είναι λοιπόν άλλος από το να βοηθήσει την επιχείρηση να επανέλθει στην οικονομική θέση που θα βρίσκονταν αν δεν είχε συμβεί η ζημία.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ

ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ

CYBER RISK

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

CYBER RISK

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΩΜΑΤΑΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ