ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ

ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Προϋποθέτει υψηλό αίσθημα ευθύνης, εξειδικευμένη γνώση και αφοσίωση προς τους ανθρώπους. Ένας φαρμακοποιός εκτελεί συνταγές φαρμάκων από ιατρούς, παρέχει ιατρικές υπηρεσίες, πρώτες βοήθειες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, εξυπηρετεί τους πελάτες του

"ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ"

Γιατί χρειάζομαι Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Φαρμακοποιού?

Είναι ένα από τα επαγγέλματα που συνδέονται με το πολυτιμότερο αγαθό του ανθρώπου, την υγεία και ως εκ τούτου οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη μπορεί να έχει πολύ σοβαρές συνέπειες προς τρίτους και συνάμα πολύ σοβαρές συνέπειες προς τον ίδιο τον επαγγελματία, τόσο οικονομικές όσο και σχετικές με την επαγγελματική του σταδιοδρομία.Έτσι, παρατηρείται ολοένα και περισσότερο η ανάγκη ασφάλισης Αστικής Ευθύνης και για το επάγγελμα του φαρμακοποιού.

Τι καλύπτεται στην Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Φαρμακοποιού?

Καλύπτεται η ευθύνη του φαρμακοποιού για την εκτέλεση ιατρικών συνταγών, για τη χορήγηση φαρμακευτικών σκευασμάτων αλλά και την παρασκευή ιδιοσκευασμάτων, την παροχή πρώτων βοηθειών και γενικά ότι σχετίζεται με τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος. Σε περίπτωση που το φαρμακείο απασχολεί υπαλλήλους ή συνεργάτες φαρμακοποιούς, τα συμβόλαια Αστικής Ευθύνης Φαρμακοποιού καλύπτουν και αυτούς με την προϋπόθεση ότι έχουν κατονομαστεί κατά τη σύναψη του συμβολαίου ή σε κάθε περίπτωση αντικατάστασης τους.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ

ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ

CYBER RISK

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

CYBER RISK

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ



ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ