ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ JETSKI

Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ JETSKI ΣΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΞΕΝΟΙΑΣΤΕΣ ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ

Η επένδυση στη θάλασσα έχει πληθώρα κινδύνων και πρέπει να έχουμε προνοήσει για την ασφάλεια των επιβατών που μεταφέρουμε και για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκληθούν σε τρίτους

"ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ"

Γιατί χρειάζομαι την Ασφάλιση Jetski?

Τα τζετ σκι είναι τα πιο ενδιαφέροντα σκάφη αναψυχής στο νερό σχετικά με την ευελιξία, την επιτάχυνση και τη διασκέδαση. Λόγω της ταχύτητας των Jetski και  τα εσφαλμένα υπολογισμένα κύματα μπορούν γρήγορα να οδηγήσουν σε ατυχήματα.

Τι καλύπτεται στην Ασφάλιση Jetski?

Σύμφωνα με τον νόμο 4256/2014 καλύπτονται:
  • Αστική Ευθύνη για Σωματικές Βλάβες ή/και Θάνατο επιβαινόντων και τρίτων κατ’ ατύχημα και αθροιστικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης μέχρι € 500.000
  • Σωματικές βλάβες τρίτων ανά επιβάτη μέχρι € 50.000
  • Αστική Ευθύνη για Υλικές Ζημίες επιβαινόντων και τρίτων κατ’ ατύχημα και αθροιστικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης μέχρι € 150.000
  • Πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης – καλύπτεται αποκλειστικά η δαπάνη απορρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος κατ’ ατύχημα και αθροιστικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης μέχρι € 150.000.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ

ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ

CYBER RISK

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

CYBER RISK

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΩΜΑΤΑΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ