ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ

ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΥΝ ΠΟΔΗΛΑΤΑ

Η προστασία αρχίζει να γίνεται επιβεβλημένη κάθε μέρα που περνά!!

"ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ"

Γιατί χρειάζομαι Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Ενοικιαζομένων Ποδηλάτων?

Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις με την ενοικίαση ποδηλάτων καθώς και με τα ηλεκτροκίνητα ποδήλατα.Η δραστηριοποίηση αυτή φέρει ευθύνες διότι ένα ποδήλατο όταν κινείται υπάγεται στη νομοθεσία του Κ.Ο.Κ. Κατ’επέκταση αυτό δημιουργεί την ευθύνη προς τρίτους κατά την κυκλοφορία του.

Τι καλύπτεται στην Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Ενοικιαζομένων Ποδηλάτων?

Η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Ενοικιαζομένων Ποδηλάτων καλύπτει τον Ασφαλισμένο(την επιχείρηση δλδ και αυτόν που ενοικιάζει το ποδήλατο) όπου στη περίπτωση, με δική του υπαιτιότητα, προκαλέσει Θάνατο ή Σωματικές Βλάβες ή Υλικές Ζημίες προς τρίτους κατά τη διάρκεια χρήσης και λειτουργίας/κυκλοφορίας του ποδηλάτου του, η Εταιρία θα τον καλύψει έως το συμφωνημένο Ανώτατο Όριο Ευθύνης ανά γεγονός και ετησίως.
Επιπρόσθετα δίνεται και η κάλυψη της νομικής προστασίας του ασφαλισμένου για τα παρακάτω:
  • Αξίωση για Υλικές Ζημίες  & Σωματικές Βλάβες του ιδίου
  • Υπεράσπιση για Τραυματισμό ή Απώλεια Ζωής του ιδίου εξαιτίας τροχαίου ατυχήματος
  • Αντίκρουση Αξιώσεων για Υλικές Ζημίες & Σωματικές Βλάβες τρίτων
  • Ποινική Υπεράσπιση λόγω Τραυματισμού ή Απώλειας Ζωής τρίτων
  • Προσφυγή σε Διοικητικές Αρχές και Δικαστήρια

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ

ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ

CYBER RISK

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

CYBER RISK

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΩΜΑΤΑΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ