ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗ ΙΑΤΡΟΥ & ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ

ΕΠΕΙΔΗ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΝ ΑΠΟ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ

Ασφάλεια Επαγγελματικής Ευθύνης Ιατρού

Η ιατρική αστική ευθύνη αναφέρεται στην υποχρέωση του παρέχοντος τις υπηρεσίες ιατρού να αποκαταστήσει τυχόν ζημία του ασθενή που προκλήθηκε κατά την άσκηση των καθηκόντων του λόγω πρόκλησης ιατρικού σφάλματος.

Πολλοί παράγοντες, όπως οι νέες κοινωνικές συνθήκες, ο εξέχων ρόλος που διαδραματίζει σήμερα η ιατρική επιστήμη στη ζωή των ανθρώπων, η κοινωνική υγιεινή και πρόληψη, η κοινωνική ασφάλιση, η πρόοδος στον τομέα της ιατρικής επιστήμης συνετέλεσαν ώστε η ιατρική ευθύνη να βρίσκεται στο επίκεντρο συζητήσεων όχι μόνο σε επιστημονικό αλλά και σε καθημερινό επίπεδο. Επιπλέον, οι γιατροί κινούνται όλο και συχνότερα σε ένα πλέγμα νομικών σχέσεων και έρχονται σχεδόν καθημερινά αντιμέτωποι με θέματα σχετικά με την ευθύνη τους ως επαγγελματίες, κινδυνεύοντας να θεωρηθούν υπεύθυνοι για κάποια πράξη ή παράλειψη τους και να βρεθούν υπόλογοι ενώπιων των δικαστικών αρχών.

ΕΠΕΙΔΗ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΝ ΑΠΟ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ

Γιατί χρειάζομαι Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης Ιατρού?

Αν έχετε σκάφος, είναι λογικό να προστατευτείτε από απρόβλεπτες δαπάνες με την ασφάλιση σκάφους. Αυτό συμβαίνει επειδή τα ατυχήματα μπορεί να είναι δαπανηρά – ειδικά όταν είστε υπαίτιοι. Εάν το σκάφος σας εμπλέκεται σε ένα ατύχημα που προκάλεσε, δεν θα έχετε μόνο το κόστος της επισκευής του δικού σας σκάφους αλλά θα πρέπει να πληρώσετε για ζημιές στα άλλα σκάφη και πιθανά τα κόστη για τη θαλάσσια ρύπανση που προκαλέσατε.

100%

Άμεση υποστήριξη

Με απλές διαδικασίες

100%

Σύστημα ασφάλισης

Ολοκληρωμένο σύστημα ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης

▪ Αγγειοχειρουργική
▪ Αιματολογία
▪ Ακτινοδιαγνωστική
▪ Ακτινολογία (με δυνατότητα εξειδίκευσης σε «Επεμβατική Ακτινολογία»)
▪ Ακτινοθεραπευτική – Ογκολογία
▪ Αλλεργιολογία
▪ Αναισθησιολογία(με δυνατότητα εξειδίκευσης σε «Επειγουσα Ιατρική» και «Εντατική Θεραπεία»)
▪ Γαστρεντερολογία
▪ Γενετική Ιατρική
▪ Γενική Ιατρική(με δυνατότητα εξειδίκευσης σε «Επείγουσα Ιατρική»)
▪ Δερματολογία – Αφροδισιολογία
▪ Ενδοκρινολογία
▪ Ιατρική Βιοπαθολογία (Μικροβιολογία) (με δυνατότητα εξειδίκευσης σε «Κλινική Μικροβιολογία»)
▪ Ιατρική της Εργασίας
▪ Καρδιολογία(με δυνατότητα εξειδίκευσης σε «Επείγουσα Ιατρική» και «Εντατική Θεραπεία»)
▪ Κοινωνική Ιατρική
▪ Κυτταρολογία
▪ Μαιευτική Γυναικολογία
▪ Νευρολογία
▪ Νευροχειρουργική
▪ Νεφρολογία(με δυνατότητα εξειδίκευσης σε «Εντατική Θεραπεία»)
▪ Ορθοπεδική(με δυνατότητα εξειδίκευσης σε «Επείγουσα Ιατρική»)
▪ Ουρολογία
▪ Οφθαλμολογία
▪ Παθολογία (με δυνατότητα εξειδίκευσης σε «Επείγουσα Ιατρική», «Λοιμωξιολογία», «Εντατική
Θεραπεία», «Σακχαρώδη Διαβήτη»)
▪ Παθολογική Ανατομική
▪ Παθολογική Ογκολογία
▪ Παιδιατρική (με δυνατότητα εξειδίκευσης σε «Επείγουσα Ιατρική», «Λοιμωξιολογία», «Εντατική
Θεραπεία», «Σακχαρώδη Διαβήτη», «Εντατική Νοσηλεία Νεογνών Μ.Ε.Ν.Ν)
▪ Παιδοψυχιατρική
▪ Πνευμονολογία – Φυματιολογία (με δυνατότητα εξειδίκευσης σε «Επείγουσα Ιατρική», «Εντατική
Θεραπεία»)
▪ Πυρηνική Ιατρική
▪ Ρευματολογία
▪ Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική
▪ Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση
▪ Χειρουργική (Γενική) (με δυνατότητα εξειδίκευσης σε «Επείγουσα Ιατρική», «Εντατική Θεραπεία»)
▪ Χειρουργική Θώρακος (και Καρδιάς)
▪ Χειρουργική Παίδων(με δυνατότητα εξειδίκευσης σε «Εντατική Θεραπεία»)
▪ Ψυχιατρική
▪ Ωτορινολαρυγγολογία
▪ Οδοντίατρος
▪ Ορθοδοντικός

Με την παρούσα κάλυψη μια ασφαλιστική εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει στον Ασφαλισμένο τα ποσά που αυτός καθίσταται υπόχρεος, ως αστικώς υπεύθυνος σύμφωνα με τον νόμο, να καταβάλει, ως αποζημίωση σε τρίτο για οποιαδήποτε γραπτή απαίτηση τρίτου, ως νόμιμη αποζημίωση για σωματική βλάβη, θάνατο ή/ και υλική ζημιά συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης/ ψυχικής οδύνης, Απαραίτητη προυπόθεση για τα ανωτέρω είναι να προέρχονται από καλυπτόμενο συμβάν, να έχουν συμβεί κατά τη διάρκεια του ασφαλιστηρίου και να οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις του Ασφαλισμένου, οι οποίες σχετίζονται άμεσα και αποκλειστικά με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας όπως αυτή ορίζεται από την ειδικότητα του.
Επιπλέον η Εταιρία θα αποζημιώνει τον Ασφαλισμένο Ιατρό και για τα χρηματικά ποσά που αυτός νόμιμα καλείται να καταβάλει ως αποζημίωση για απαιτήσεις οφειλόμενες σε:
– Σωματικές βλάβες ή θάνατο που θα προξενήσει ο Ασφαλισμένος κατά την παροχή πρώτων βοηθειών σε κατάσταση ανάγκης, πέραν της ειδικότητάς του.
– Χρήση μηχανημάτων ακτινών για διαγνωστικούς λόγους.
Χρήση μηχανημάτων για διαθερμίες και ηλεκτροθεραπείες. Διευκρινίζεται ότι η παρούσα επέκταση έχει ισχύ για ιατρούς.
– Πραγματοποίηση μικρών χειρουργικών επεμβάσεων σε εξωτερικά ιατρεία, έστω και αν η επαγγελματική δραστηριότητα που δηλώθηκε και αναφέρεται στο ασφαλιστήριο δεν προβλέπει την εκτέλεση χειρουργικών επεμβάσεων.
– Χρήση ιονίζουσας ακτινοβολίας
– Θεραπεία με ακτίνες (ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία η οποία πραγματοποιείται από γραμμικό επιταχυντή ή μηχάνημα κοβαλτίου ή/ και σωματιδιακή ακτινοβολία) στο πλαίσιο της ειδικότητας του ιατρού Ακτινοθεραπευτή Ογκολόγου και ιατρού Ακτινοδιαγνώστη.
– Στην περίπτωση κατά την οποία ο ασφαλισμένος διατηρεί νόμιμο ιδιωτικό ιατρείο στο όνομα του και ασκεί και εκεί τα καθήκοντα του, η κάλυψη επεκτείνεται ώστε να περιλαμβάνει σωματικές βλάβες ή/ και υλικές ζημιές συνέπεια ατυχήματος που πιθανώς προξενηθεί σε τρίτους, από την κατοχή, χρήση και εν γένει λειτουργία των χώρων και εγκαταστάσεων του ιατρείου του
Νομικά Έξοδα (π.χ. αμοιβές δικηγόρων, δικαστικά έξοδα) αναλογούντες τόκοι, έξοδα πραγματογνωμόνων
που διόρισε η Εταιρία, συμπεριλαμβάνονται στο όριο ευθύνης της Εταιρίας που αναγράφεται στον Πίνακα
Καλύψεων.
Στο όριο ευθύνης της Εταιρίας συμπεριλαμβάνονται επίσης δαπάνες νομικής υποστήριξης και δικαστικά
έξοδα, μέχρι του ποσού των €10.000 για την υπεράσπιση του ασφαλισμένου σε ποινικά δικαστήρια,
απορρέουσα από καλυπτόμενο συμβάν της παρούσας επαγγελματικής ευθύνης, για εξ αμελείας
παραβάσεις.

Με την εγγύηση της Future Plan

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Δεν ξέρεις ποιες καλύψεις να επιλέξεις;

Υπολόγισε την προσφορά σου εύκολα και γρήγορα συμπληρώνοντας την φόρμα ή μπορείς να μας καλέσεις και να δούμε απο κόντα λύσεις

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

+30 26450 26358

Στείλτε μας το Μήνυμα σας

info@futureplan.gr

Κεντρικά Γραφεία

Ι.Καραβέλα, Εμπορικό The City, Πρώτος Όροφος, Λευκάδα

Greece 2.0 NextGeneration gr 1

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΥΓΕΙΑ

    Αποδείξτε ότι είστε άνθρωπος επιλέγοντας το φορτηγό.

    ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

    ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

    ΜΑΘΗΤΕΣ