ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΕΤΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Μπορεί η επιχείρησή σας να παράγει ή να διαθέτει στην αγορά το πιο πετυχημένο και δημοφιλές προϊόν. Όμως η κακή χρήση του ή τυχόν δυσάρεστες συνέπειες που προκύψουν από αυτή, είναι πέρα από τον έλεγχο σας και δύσκολο να προβλεφθούν

"ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ"

Γιατί χρειάζομαι Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Προϊόντος?

Η ασφάλιση αυτή απευθύνεται σε επιχειρήσεις παραγωγής, διακίνησης και διάθεσης διάφορων προϊόντων όπως τρόφιμα, ποτά, εξαρτήματα μηχανημάτων, είδη οικιακής/επαγγελματικής/βιομηχανικής χρήσης κ.α Μερίδιο ευθύνης σε ένα ελαττωματικό προϊόν μπορεί να φέρουν όλοι οι εμπλεκόμενοι σε αυτό (προμηθευτής πρώτης ύλης, κατασκευαστής, μεσάζων, τελικός διαθέτης). Ως εκ τούτου, η ανάγκη για την ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Προϊόντος αυξάνεται.

Τι καλύπτεται στην Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Προϊόντος?

Η ασφάλιση αυτή καλύπτει την αστική ευθύνη της επιχείρησης σας έναντι τρίτων και καταναλωτών για αξιώσεις/ζημιές (σωματικές βλάβες/θάνατο και/ή υλικές ζημιές), οι οποίες προκύπτουν από οποιοδήποτε ελάττωμα των προϊόντων κατά την χρήση των προϊόντων που παράγει ή διακινεί  παγκοσμίως. Ενδεικτικά παραδείγματα αξιώσεων τρίτων:
  • Ζημίες σε περιουσιακά στοιχεία τρίτων/υλικές ζημίες
  • Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης/ηθικής βλάβης.
  • Ιατρικά έξοδα (αμοιβές ιατρών, εξετάσεις, φάρμακα, φυσιοθεραπευτές, θεραπείες, νοσήλια, κλπ)
  • Διαφυγόντα κέρδη
  • Διάφορα έξοδα, όπως ιατρική περίθαλψη, χρήση ταξί ή ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου, οικιακής βοηθού, αποκλειστικής νοσοκόμας, λήψης βελτιωμένης τροφής.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ

ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ

CYBER RISK

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

CYBER RISK

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΩΜΑΤΑΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ