ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟ

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΣΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΞΕΝΟΙΑΣΤΕΣ ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ

Η επένδυση στη θάλασσα έχει πληθώρα κινδύνων και πρέπει να έχουμε προνοήσει για την ασφάλεια των επιβατών που μεταφέρουμε,  για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκληθούν καθώς και για ζημιές του ίδιου του σκάφος μας

"ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ"

Γιατί χρειάζομαι την Ασφάλιση Ιστιοπλοϊκού?

Ένα σκάφος αποτελεί ένα περιουσιακό στοιχείο σημαντικής αξίας ενώ ταυτόχρονα οι κίνδυνοι που το απειλούν είναι πολύ περισσότεροι από κάθε άλλο μεταφορικό μέσο τόσο λόγω του χώρου, στον οποίο κινείται, όσο και λόγω της πολυσύνθετης κατασκευής του. Ανάλογα λοιπόν με τις ανάγκες των πελατών μας, διαμορφώνουμε και προτείνουμε τα κατάλληλα ασφαλιστικά προγράμματα για την κάλυψη τόσο της υποχρεωτικής από τον νόμο αστικής ευθύνης του σκάφους, όσο και για την κάλυψη ζημιών που μπορούν να προκληθούν στο ίδιο το σκάφος.

Τι καλύπτεται με την Ασφάλιση Ιστιοπλοϊκού?

Σύμφωνα με τον νόμο 4256/2014 καλύπτονται:
 • Αστική Ευθύνη για Σωματικές Βλάβες ή/και Θάνατο επιβαινόντων και τρίτων κατ’ ατύχημα και αθροιστικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης μέχρι € 500.000
 • Σωματικές βλάβες τρίτων ανά επιβάτη μέχρι € 50.000
 • Αστική Ευθύνη για Υλικές Ζημίες επιβαινόντων και τρίτων κατ’ ατύχημα και αθροιστικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης μέχρι € 150.000
 • Πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης – καλύπτεται αποκλειστικά η δαπάνη απορρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος κατ’ ατύχημα και αθροιστικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης μέχρι € 150.000.
Εκτός από την υποχρεωτική ασφάλιση Αστικής Ευθύνης προς τρίτους, έχετε τη δυνατότητα,  να προστατεύσετε και τη δική σας περιουσία, με την κάλυψη ίδιων ζημιών του σκάφους – HULL :
Η βασική ρήτρα που χρησιμοποιείται για την ασφάλιση των σκαφών αναψυχής είναι η Institute Yacht Clauses 1.1.85 Cl 328 και καλύπτει ζημιές που προέρχονται από:
 • ▪  Κινδύνους της θάλασσας, ποταμών, λιμνών ή άλλων πλεύσιμων υδάτων
 • ▪  Πυρκαγιά / Εκρήξεις
 • ▪  Εκβολή
 • ▪  Πειρατεία
 • ▪  Πρόσκρουση με τον εξοπλισμό ή τις εγκαταστάσεις του λιμανιού ή της αποβάθρας με οποιαδήποτε χερσαία μεταφορικά μέσα, αεροσκάφη ή παρόμοια αντικείμενα ή αντικείμενα τα οποία πέφτουν από αυτά
 • ▪  Σεισμό, ηφαιστειακή έκρηξη ή κεραυνό
 • ▪  Ατυχήματα κατά την φόρτωση, εκφόρτωση ή τη διακίνηση εφοδίων, συνέργων, εξοπλισμού μηχανημάτων ή καυσίμων
 • ▪  Κακόβουλες πράξεις
 • ▪  Κλοπή ολοκλήρου του σκάφους, λέμβων ή εξωλέμβιων κινητήρων
 • ▪  Καλύπτονται επίσης ζημιές στο σκάφος (εκτός μηχανής και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού) από κρύφια ελαττώματα στο σκάφος ή τη μηχανή, θραύση αξόνων, σκάσιμο λεβήτων και αμέλεια οποιουδήποτε προσώπου (εκτός των επισκευαστών)
 • ▪  Έξοδα επιθεώρησης των υφάλων του σκάφους μετά από προσάραξη
Πρόσθετες καλύψεις του Σκάφους:
 • Πτώση της Εξωλέμβιου Μηχανής στην Θάλασσα
 • Κάλυψη Ζημιών σε Άξονα και Προπέλα
 • Προσωπικά Είδη
 • Μηχανικές Βλάβες
 • Κίνδυνοι Χερσαίας Μεταφοράς
 • Κάλυψη κατά την Ενοικίαση ή Ναύλωση του Σκάφους,
 • Κάλυψη Πολέμου και Απεργιών Πολιτικών Ενεργειών
 • Κάλυψη Αγώνων(Η κάλυψη αφορά ιστιοπλοϊκά σκάφη τα οποία λαμβάνουν μέρος σε αγώνες, και συγκεκριμένα σε ζημιά που θα συμβεί στα πανιά, ιστούς, αντενοκάταρτα, ή σταθερά ή κινούμενα εξάρτια)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ

ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ

CYBER RISK

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

CYBER RISK

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΩΜΑΤΑΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ