ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΑTOUR OPERATOR

ΟΣΟ ΚΑΛΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΚΑΠΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ

Ασφάλεια Επαγγελματικής Ευθύνης Τουριστικού Πράκτορα/ Tour Operator ?

Οι Ταξιδιωτικοί – Τουριστικοί Πράκτορες / Γραφεία Τουρισμού (Tour Operators), είναι επαγγελματικοί Φορείς Παροχής Υπηρεσιών με “ένταση ευθύνης”. Ο λόγος είναι το γεγονός πως οι σημαντικοί Πελάτες – Συνεργάτες τους είναι οργανωμένες επιχειρήσεις εξωτερικού, που διακινούν μαζικό τουρισμό (ομάδες ξένων που επισκέπτονται τη χώρα μας). Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς τους, υπάρχει πάντα η πιθανότητα να προκύψουν προβλήματα από λάθος ή παράλειψή τους με ενδεχόμενα ζημιογόνες συνέπειες στους Πελάτες τους, γεγονός το οποίο δημιουργεί νομική υποχρέωση για αποζημίωση. Για το λόγο αυτό, πολύ σωστά έχει προβλεφθεί η υποχρεωτική Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης βάσει σχετικής απαίτησης από Ευρωπαϊκή Οδηγία.

ΟΣΟ ΚΑΛΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΚΑΠΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ

Γιατί χρειάζομαι Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης Τουριστικού Πράκτορα/ Tour Operator ?

Αν έχετε σκάφος, είναι λογικό να προστατευτείτε από απρόβλεπτες δαπάνες με την ασφάλιση σκάφους. Αυτό συμβαίνει επειδή τα ατυχήματα μπορεί να είναι δαπανηρά – ειδικά όταν είστε υπαίτιοι. Εάν το σκάφος σας εμπλέκεται σε ένα ατύχημα που προκάλεσε, δεν θα έχετε μόνο το κόστος της επισκευής του δικού σας σκάφους αλλά θα πρέπει να πληρώσετε για ζημιές στα άλλα σκάφη και πιθανά τα κόστη για τη θαλάσσια ρύπανση που προκαλέσατε.

100%

Άμεση υποστήριξη

Με απλές διαδικασίες

100%

Σύστημα ασφάλισης

Ολοκληρωμένο σύστημα ασφάλισης σκάφους

Αφορά τα ταξιδιωτικά πρακτορεία που συνεργάζονται με μεγάλους τουριστικούς οργανισμούς εξωτερικού ή εσωτερικού στην περίπτωση που αυτοί πτωχεύσουν ή αδυνατούν να υλοποιήσουν τα ταξιδιωτικά τους προγράμματα.

Η ασφάλιση «Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Tour Operator» καλύπτει την γενική και επαγγελματική ευθύνη των ταξιδιωτικών πρακτόρων για υλικές ζημιές, σωματικές βλάβες και οικονομικές απώλειες που θα προκύψουν στους ταξιδιώτες κατά την διάρκεια ενός οργανωμένου ταξιδιού και οφείλονται σε πράξεις, παραλείψεις και τη μη τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων του ταξιδιωτικού γραφείου. Η παροχή δίδεται για ταξίδια σε όλη την υφήλιο και αποζημιώνει τον ασφαλισμένο έως του ύψους του ασφαλισμένου κεφαλαίου που έχει επιλεγεί. Συνήθεις προϋποθέσεις ισχύος της παροχής είναι τα ταξίδια να αφορούν εξερχόμενο τουρισμό και να μην υπερβαίνουν μια ορισμένη διάρκεια π.χ. 15, 20 ημέρες και πάντοτε ανάλογα την εταιρεία. Οργανωμένα ταξίδια εξερχόμενου τουρισμού που περιλαμβάνουν την συμμετοχή των ταξιδιωτών σε ιδιαίτερες δραστηριότητες και επικίνδυνα αθλήματα συνήθως εξαιρούνται της παροχής ή αξιολογούνται με ειδικές προϋποθέσεις ανάλογα την πολιτική της εκάστου εταιρείας. Επιπλέον των παραπάνω διατίθεται και η ασφάλιση «Αστική Ευθύνη Τουριστικών Γραφείων Εισερχόμενου Τουρισμού» η οποία ασφαλίζει την αστική ευθύνη του ταξιδιωτικού γραφείου από αμελείς πράξεις ή παραλείψεις για υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες προς τρίτους κατά την διάρκεια ενός οργανωμένου ταξιδιού στο εσωτερικό. Η παροχή αποζημιώνει με ορισμένες προϋποθέσεις έως το ανώτατο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο και με μια ελάχιστη συμμετοχή του ασφαλισμένου ανά υλική ζημιά ή και άνευ συμμέτοχής.Το κόστος διαμορφώνεται ανάλογα το ύψος της αποζημίωσης και τον αριθμό των ατόμων που διακινούνται ετησίως

Με την εγγύηση της Future Plan

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Δεν ξέρεις ποιες καλύψεις να επιλέξεις;

Υπολόγισε την προσφορά σου εύκολα και γρήγορα συμπληρώνοντας την φόρμα ή μπορείς να μας καλέσεις και να δούμε απο κόντα λύσεις

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

+30 26450 26358

Στείλτε μας το Μήνυμα σας

info@futureplan.gr

Κεντρικά Γραφεία

Ι.Καραβέλα, Εμπορικό The City, Πρώτος Όροφος, Λευκάδα

Greece 2.0 NextGeneration gr 1

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΥΓΕΙΑ

    Αποδείξτε ότι είστε άνθρωπος επιλέγοντας το αυτοκίνητο.

    ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

    ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

    ΜΑΘΗΤΕΣ