ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΓΓΥΑΤΑΙ KAI NA ΕΞΑΣΦΑΛΙΖEI ΑΡΤΙΑ THN ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ

Υπάρχουν όμως και κίνδυνοι κατά τη διαδικασία της δραστηριότητας οι οποίοι είναι δύσκολο να προβλεφθούν

"ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ"

Γιατί χρειάζομαι Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Εργασιών Καθαρισμού Κτιρίων?

Δουλεύοντας ως καθαριστής σε ιδιωτικά ακίνητα – αντιμετωπίζετε κινδύνους. Επισκεπτόμενοι τα σπίτια πελατών, χειρίζεστε μερικά από τα πιο πολύτιμα υπάρχοντά τους και μετακινείτε τη ζωή τους. Ίσως κάποιος γλιστρήσει και τραυματιστεί σε ένα πάτωμα που έχετε καθαρίσει. Εάν κάνουν αξίωση εναντίον σας, θα μπορούσατε να πληρώσετε τα έξοδα από τη δική σας τσέπη; Μπορούμε επίσης να σας καλύψουμε εάν κάνετε εργασίες καθαρισμού σε επιχειρήσεις.

Τι καλύπτεται με την Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Εργασιών Καθαρισμού Κτιρίων?

Πρόκειται για μια ασφάλιση που σχεδιάστηκε για να σας προστατεύσει από ατυχήματα που θα συμβούν στους πελάτες, επισκέπτες και εγκαταστάσεις τρίτων από υπαιτιότητα σας κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού κτιρίων, τη μεταφορά και χρήση εξοπλισμού μέσα και γύρω από τις εγκαταστάσεις πελατών.
Καλύπτεται η Γενική Αστική Ευθύνη σας για ζημιές που οφείλονται σε:
  • Σωματικές Βλάβες/Θάνατος τρίτων
  • Υλικές Ζημιές τρίτων
  • Ηθική Βλάβη
  • Ψυχική Οδύνη
  • Δικαστικά έξοδα
Ακόμα Συμπεριλαμβάνονται: Ευθύνη από πυρκαγιά και Εργοδοτική Ευθύνη.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ

ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ

CYBER RISK

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

CYBER RISK

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΩΜΑΤΑΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ