ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η ΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ

Ασφάλεια Επαγγελματικής Ευθύνης Τεχνικού Ασφαλείας

Σήμερα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες βρίσκονται αντιμέτωποι με πολλές προκλήσεις. Οι οικονομικές συγκυρίες ασκούν πίεση στην δραστηριότητά τους και κατά συνέπεια στην οικονομική τους ευρωστία και ευελιξία. Σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον με αυξανόμενες απαιτήσεις, η κάλυψη της Αστικής Ευθύνης αποτελεί πολύτιμο και απαραίτητο εργαλείο για κάθε επαγγελματία.

Η ΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ

Γιατί χρειάζομαι Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης Τεχνικού Ασφαλείας ?

Η ασφάλιση αυτή ενδιαφέρει Οργανωμένα Γραφεία (ΕΞΥΠΠ) ή ανεξάρτητους Μηχανικούς (Τεχνικοί Ασφαλείας), με αντικείμενο επαγγελματικής δραστηριότητας:
Εκτίμηση επαγγελματικών κινδύνων του περιβάλλοντος εργασίας
Οργάνωση και λειτουργία συστημάτων πρόληψης και αντιμετώπισης ατυχημάτων
Επίβλεψη μέτρων Ασφάλειας και Υγιεινής στα πλαίσια ενός έργου ή στους χώρους εργασίας Επιχείρησης. Βέβαια λόγο αυτών των ευθυνών είσαι υπόλογος έναντι:
Πελάτη, Υπηρεσιών Δημοσίου , Εργατοτεχνικού Προσωπικού, Υπεργολάβων και Συνεργατών, Διαφόρων Τρίτων
Η ασφάλιση είναι απαραίτητη γιατί μπορεί να υπάρξουν:
τυχαία ζημιογόνα γεγονότα, εργατικά ατυχήματα και τα ανθρώπινα λάθη, τα οποία δεν μπορούν να αποκλειστούν ή να μηδενιστούν ενδεχόμενες οικονομικές ζημιές οι οποίες μπορεί να είναι δυσβάσταχτες

100%

Άμεση υποστήριξη

Με απλές διαδικασίες

100%

Σύστημα ασφάλισης

Ολοκληρωμένο σύστημα ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης

Κάλυψη μπορεί να δοθεί σε ένα έκαστο ατομικά Τεχνικό Ασφαλείας εργαζόμενο ως ελεύθερος επαγγελματίας, ο οποίος απασχολεί έως 2 βοηθούς
Καλύπτεται η επαγγελματική του αστική ευθύνη συνέπεια ατυχήματος που πιθανώς προξενηθεί σε τρίτους, με υπαιτιότητά του, για απαιτήσεις τρίτων αναφορικά με Σωματικές βλάβες, Υλικές ζημιές ή/ και οικονομικές απώλειες που οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις από αμέλειά του και σχετίζονται άμεσα και αποκλειστικά με την άσκηση του επαγγέλματός του ως Τεχνικός Ασφαλείας
Συμπεριλαμβάνονται:
– Σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές σε εγκαταστάσεις πελατών του,κατά την διάρκεια επισκέψεων και επιθεωρήσεων σε αυτές
– Απώλεια εγγράφων
– Απιστία υπαλλήλων
– Δυσφήμιση και συκοφαντική δυσφήμιση με υπο-όριο ευθύνης μέχρι το 20% του επιλεγέντος ορίου ευθύνης του ασφαλιστηρίου ανά συνολικά.

Με την εγγύηση της Future Plan

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Δεν ξέρεις ποιες καλύψεις να επιλέξεις;

Υπολόγισε την προσφορά σου εύκολα και γρήγορα συμπληρώνοντας την φόρμα ή μπορείς να μας καλέσεις και να δούμε απο κόντα λύσεις

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

+30 26450 26358

Στείλτε μας το Μήνυμα σας

info@futureplan.gr

Κεντρικά Γραφεία

Ι.Καραβέλα, Εμπορικό The City, Πρώτος Όροφος, Λευκάδα

Greece 2.0 NextGeneration gr 1

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΥΓΕΙΑ

    Αποδείξτε ότι είστε άνθρωπος επιλέγοντας το φορτηγό.

    ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

    ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

    ΜΑΘΗΤΕΣ