ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ

Φροντίστε τον εαυτό σας. Κανείς άλλος δεν μπορεί να το κάνει για λογαριασμό σας!

Όλοι αναγνωρίζουμε τη μεγάλη αξία της αποταμίευσης για την ποιότητα της ζωής μας. Το να αποταμιεύετε συστηματικά κάποια χρήματα είναι μια σπουδαία συνήθεια η οποία μπορεί να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε ένα κεφάλαιο για τα χρόνια που θα βρίσκεστε στη σύνταξη.

"ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ"

Γιατί χρειάζομαι Πρόγραμμα Συνταξιοδότησης?

Σε ολόκληρο τον οικονομικά αναπτυγμένο κόσμο, η γήρανση του πληθυσμού και η υπογεννητικότητα απειλούν τη βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Θα πρέπει λοιπόν από σήμερα κιόλας να σχεδιάσουμε τη δημιουργία ενός πρόσθετου κεφαλαίου για τα χρόνια που έρχονται μέσα από ένα πρόγραμμα συστηματικής αποταμίευσης. Να μεριμνήσουμε άμεσα, ενώ παράλληλα να εμπλουτίσουμε τη συνταξιοδοτική μας αποταμίευση με ασφαλιστικές καλύψεις, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ροές εισοδήματος ακόμα και αν συμβεί κάτι απρόβλεπτο στη ζωή μας.
H ύπαρξη ενός σταθερού, μηνιαίου εισοδήματος, μιας ιδιωτικής σύνταξης, που θα καλύπτει όλες τις τρέχουσες ανάγκες, σ΄ αυτήν την μεγάλη περίοδο ζωής, στην διάρκεια της οποίας κάθε άνθρωπος, πέραν της απώλειας αυτών αγαθών, βρίσκεται σε φυσική αδυναμία να παράγει το απαραίτητο εισόδημα για να ζήσει, προβάλλει και είναι η πιο σπουδαία λύση για να γίνουν τα γεράματα λιγότερο σκληρά.
Έτσι, θα διατηρήσετε την οικονομική σας ανεξαρτησία και την ποιότητα ζωής σας κατά την τρίτη ηλικία, ενώ δε θα χρειάζεται να επιβαρύνετε την περίοδο εκείνη τα οικεία σας πρόσωπα ή τα παιδιά σας.

Πως λειτουργεί ένα Πρόγραμμα Ιδιωτικής Σύνταξης?

Το πρόγραμμα αυτό θα σχεδιαστεί στα δικά σας μέτρα και αυτό θα έχει να κάνει με το κεφάλαιο που επιθυμείτε, την ηλικία που έχετε και το ποσό που θα μπορείτε να αποταμιεύσετε έτσι ώστε να πετύχετε το στόχο που επιθυμείτε. Παρέχεται τη δυνατότητα για συστηματική αποταμίευση / επένδυση με προεπιλεγμένο χρόνο λήξης του προγράμματος (π.χ. 15, 20 ή 25 χρόνια ή και ισόβια), αξιοποιώντας όλα τα σύγχρονα επενδυτικά εργαλεία που προσφέρονται σήμερα στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, ώστε η αποταμίευση αυτή μακροπρόθεσμα να εξελιχθεί με σημαντικές αποδόσεις. Κάποια από τα πλεονεκτήματα αυτού είναι τα παρακάτω:

• Ελευθερία στην επιλογή του ποσού που θα καταβάλλετε, σύμφωνα με τις οικονομικές σας δυνατότητες

• Υψηλά ποσοστά επένδυσης από τον 1ο χρόνο

• Δυνατότητα πρόωρης εκταμίευσης, σε χρόνο της επιλογής σας, σύμφωνα με τις ανάγκες σας και τις συνθήκες των αγορών

• Δυνατότητα ελεύθερης επιλογής του χρόνου που θα λάβετε το ποσό που θα έχετε συγκεντρώσει

• Δυνατότητα καταβολής της παροχής με τη μορφή εφάπαξ ή μηνιαίου εισοδήματος

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ

ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ

CYBER RISK

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

CYBER RISK

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΩΜΑΤΑΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ